درباره طیور درباره طیور .

درباره طیور

مروری جامع بر سندرم افت تولید تخم مرغ  

 تشخیص : جداسازی و شناسایی ویروس استدلال بیماری EDS : عمده کشت های اصلی برای جداسازی این ویروس از جنین تخم مرغ غاز یا این که اردک بدست می آیند . این تخم مرغ ها از گله های عاری از ویروس بیماری EDS به دست می آیند . محیط کشت سلولی به دست آمده از سلول های غاز نیز برای این کشت مطلوب می باشد .

ماشین جوجه کشی
در صورتی که به موردها یاد گردیده دسترسی ندارید ، می بایست از سلول های جوجه به کارگیری کنید . سلول های کبد جوجه در مقایسه با سلول های کلیه و فیبروبلاست جنین جوجه ، حساسیت بیشتری را نسبت به این ویروس از خویش نشان داده اند .
این درحالیست که تخم مرغهای جنین دار برای این فعالیت مناسب نمی باشد . یک عدد از مزایای سلول ها یا تخم مرغ های اردک و غاز ، عدم پرورش بسیاری از ویروس های جوجه ها در آن‌ها می باشد .
این نکته را به یاد داشته باشید که باتوجه به مرگ جنین یا تاثیرات سیتوپاتیک نمی توانایی به قطع شدن ویروس EDS اعتماد نمود . مایع آلانتوئیک به دست آمده از تخم مرغهای تلقیح گردیده غازها یا اردک ها یا این که مایع شناور بر روی محفظه سلولی مشغول گردیده را بایستی پس از هر توشه پاساژ و با استفاده از اریتروسیت های پرنده ها ( سوسپانسیون 0 .8 درصد از اریتروسیت جوجه ها مطلوب هست ) ، محاسبه نمود .
همینطور ، میتوان جهت تشخیص حضور ویروس دلیل بیماری EDS در سلول ها ، از یک آنتی سرم نشان گذاری شده در خط مش ایمنوفلورسانس به کارگیری نمود . این در حالیست که آنتی سرم کنژوگه شده aviadenovirus ، بضاعت و توان شناسایی ویروس EDS را ندارد .
در صورتی که از سلول های اردک برای جداسازی این ویروس استفاده می کنیم ، دست کم دو پاساژ و در صورتیکه از سلول های جوجه برای این عمل به کار گیری می کنیم ، دست کم دو تا پنج پاساژ نیاز هست . چنین پاساژهایی جهت اعلام منفی بودن آلودگی نمونه ها موضوع به کارگیری قرار می گیرند .
به دنبال پرورش ضعیف ویروس در سلول های جوجه در هنگام رویش اول ، مستمند پاساژهای بعدی نیز خواهیم بود . از سوی دیگر ، ممکن می باشد تیترهای ویروسی داخل بافت ها متعدد باشند . چنین حالتی را به خصوص در مواقعی مشاهده خواهید نمود که پرنده ارجاع گردیده به آزمایشگاه در تراز ایی از بیماری باشد که عنوان ویروسی در حداکثر اندازه ممکن نمیباشد .
این درحالیست که جدیدا ، گزارشاتی مبنی بر استعمال موفقیت آمیز از آنتی ژن های مبدل در الایزا و آزمایشات مبتنی بر PCR منتشر گردیده میباشد .
انتخاب
نمونه ها : به دلیل عدم وجود آرم کلینیکی معین و همچنین ، رشد آهسته بیماری ، تعیین پرنده مریض برای جداسازی ویروس یا انجام آزمایشات سرولوژیک ، دوچندان مشکل می‌باشد . این در حالیست که تخم مرغ های غیر عادی گهگاه از مرغ های بالغی با عدم وجود آنتی بادی بدست می آیند .
باید زمانی که برای اولیه بار ، تخم مرغ های غیرطبیعی را مشاهده نمودید ، مرغ ها کشته شده و نسبت به جداسازی ویروس از غدد پوسته ساز مبادرت گردد . برای تشخیص سرولوژیک نیز می توان از پرندگانی که چنین تخم مرغ هایی ساخت می نمایند ، مثال های خون اخذ نمود .
در صورتیکه پرندگان ، بر روی بستر پرورش داده می شوند ، نمونه ها را بایستی از سراسر تالار تهیه و تنظیم نمود . محاسبه و نگهداری در ارتفاع فرایند چنین مثال برداری ، اهمیت زیاد بالایی دارااست . چرا که ذیل چنین شرایطی ، شناسایی پرندگانی که در این چرخه ، مبادرت به ایجاد تخم مرغ های غیر نرمال می نمایند ، نسبتاً ناممکن می‌باشد .
سرولوژی
: آزمایشاتی چون HI ، الایزا ، SN ، DID و IFA ، واجد آلرژی مشابهی می باشند . زمانیکه طیوران با چند از سروتایپ های آدنوویروس ها سرگرم می شوند ، سطح های بالایی از آنتی بادی های متقاطع را ایجاد می کنند . زیر چنین شرایطی ، پاسخ مثبتی را در آزمایشاتی چون الایزا ، IFA و DID مشاهده خواهید نمود .
البته توجه داشته باشید که در آزمایشات HI و همچنین SN ، چنین شرایطی را نخواهید روئت کرد . آزمایش HI را می توانایی تست برگزیده جهت تشخیص سرولوژیک این بیماری دانست .
برای آماده نمودن آنتی ژنهای موضوع نیاز در آزمایش HI ، میتوان از تخم اردک واجد جنین یا این که کشت سلولی استفاده گرفت . در صورتیکه از تخم اردک یا این که کشت سلولی کبد جنین جوجه استفاده شود ، به تیترهای بالایی از HA دست خوا‌هیم یافت .
یک آزمایش HI مناسب از 4 واحد آنتی ژنی HA ، 4 / 1 محلول سرم نخستین و 0 .8 درصد از اریتروسیت های جوجه ها را به کارگیری می کنند . ویروس عامل بیماری EDS ، اریتروسیت های جوجه ها ، غازها ، بوقلمون ها و اردک ها را آگلوتینه می کنند .
این در حالیست که ویروس فوق ، تاثیری بر اریتروسیت های پستانداران ندارند . از سوی دیگر ، هیچگونه همولیزینی هم مشاهده نمی شود . در صورتیکه هیچگونه هماگلوتینین مشخص در سرم حاضر نمیباشد ، می توان از جذب سطحی یک سوسپانسیون 10 درصدی از اریتروسیت ها استعمال نمود .
تست SN ، با به کارگیری از 100TCIP50 از ویروس EDS چهره می پذیرد . این درحالیست که محفظه کشت سلولی جوجه یا اردک ها به عنوان سیستم های ابلاغ کننده مهم و خاص ، شناخته می شوند .
استفاده از آزمایش SN در شرایط حاص یا به منظور تایید نتایج آزمایشات HI غیر عادی در برنامه های ریشه کنی ، ضروری به نظر می رسد . پایین چنین قوانینی می باشد که نتایج آزمایشات تشخیصی EDS به قطعیت می رسد . قطعیتی که در پیشین به دست نمی آمد .
گله های اکثری از طیوران به صورت In Ovo با ویروس برهان بیماری EDS درگیر می‌شوند . این گونه از پرندگان ، آنتی بادی ها را در ارتفاع دوره پرورش خود ساخت نخواهند شد . چنین مواردی را صرفا می بضاعت و توان به دنبال توسعه و گسترش نماد های کلینیکی بیماری فوق ، شناسایی نمود . براین اساس ، منفی بودن آزمایشات سرولوژیک پرندگان یک گله در 20 هفتگی معاش ، تضمینی بر عاری بودن گله از این بیماری نخواهد بود .
تشخیص
افتراقی : در اکثری از موارد ، سندرم افت تولید تخم مرغ را با عدم دستیابی به سطح های تولید موضوع لحاظ ، خطا می گیرند . چنین شرایطی به خصوص ، هنگامی مطرح می گردد که تغییرات پوسته تخم مرغ بر بقیه علامتها مقدم بوده و پرنده ها هم سالم باشند .
تخم مرغهای فاقد پوسته هم به طور معمول از علامت های Eds می باشند اما در اکثر اوقات موارد ، چنین حالتی قابل مشاهده نخواهد بود ، چرا که ممکن هست به وسیله سایر طیوران خورده شود ، له شود یا این که از خلال قفس به پائین افتاده باشد . ذیل چنین قوانینی باید تالار را صبح و قبلی از پیدایش این اتفاقات بازرسی نمود .
از سویی ، در صورتیکه پرنده ها بر روی بستر رشد داده می شوند ، پوسته های تخم مرغ را بایستی به توجه بررسی نمود . دقت داشته باشید که وجود تخم مرغ های بدون پوسته یا با پوسته نرم و نازک می توانند نشانگر اتفاق افتاد این بیماری باشند .
درحالیکه ، تخم مرغ های بدشکل و برآمده را نمی‌توان نشانه ایی از بروز این بیماری دانشت ، در یک گله پرورشی که ویروس دلیل این بیماری را به فیس عمودی دریافت کرده است ، ممکن است علامت ها فوق را در هنگام پیک ایجاد تخم مرغ مشاهده نکنید . ولی به این نکته اعتنا داشته باشید که این گله می تواند در هر سنی به صورت افقی ، بیمار گردد .
هرچند نماد های EDS ، به طور کامل معلوم می باشند ، البته تشخیص شما نبایستی تنها بر پایه آرم های کلینیکی باشد و با آزمایشاتی چون HI می بایست به تشخیص قطعی دست یابید . تصمیم گیری در به کار گیری از واکسن ها نیز می بایست با به کار گیری از چنین آزمایشاتی صورت پذیرد .
راهکار
های مداخله : راه و روش
مدیر : از آنجایی که EDS کلاسیک ، بصورت نخستین با انتقال عمودی از شیوه تخم مرغ منتشر می گردد ، در هنگام گزینش پرندگان ، می بایست ملاحظات لازم را بکار پیروزی . سینی های آلوده و کثیف حمل تخم مرغ از فاکتورهای دارای اهمیت در شیوع آندمیک این بیماری می باشند .
براساس پژوهش ها به فعالیت آمده ، این نکته به ثابت رسیده است که این ویروس از طرز مدفوقع کثیف ، بصورت افقی هم منتقل می شود . دقت داشته باشید که ویروس دلیل بیماری EDS ، نسبتا مقاوم بوده و به رنج غیرفعال می شود . از سوی دیگر ، شیوع این بیماری توسط کارمندان و اجسام هم به ثابت رسیده می‌باشد . از اینرو اقدامات بهداشتی سنجیده را باید در مزارع بکار برد .
از آنجایی که پرندگان سرگرم با این بیماری ، در گیر نوعی ویرمی می شوند ، استریل نمودن سرنگ های خونگیری ، تلقیح واکسن و همچنین بقیه امکانات ، از اهمیت ویژه ایی برخوردار هستند .
درصورتیکه منتخب از یک گله مادر با این بیماری مشغول باشد میتوان از خط مش هایی زیرا انقطاع نمودن هچری ها ، پرسنل و همچنین ، نقل و انتقالات استعمال نمود . در صورتیکه این کار ناممکن میباشد ، میتوان سترها و هچرها را جدا نمود و به طراحی برنامه ایی جهت هچ تخم مرغها در روزهای گوناگون هفته پرداخت .
دستکم رویه های بهداشتی ( در این تراز ناچیز سفارش نمی شود ) در مواجهه با جوجه های کثیف به این بیماری را می بایست به کار برد .
جدا نگاه داشتن گله ها از این آلودگی ، اهمیت ویژه ایی داشته و تخم مرغ های کثیف به این ویروس هیچوقت نبایستی همراه با بقیه تخم مرغ ها در یک هچری قرار گیرند .
این بیماری در نقاط مختلفی از جهان ، به خصوص جاهایی که آب آشامیدنی پرندگان از سد ، برکه یا این که رودخانه ها تامین می گردد ، معمول می باشد . این مدل شیوع را می بضاعت و توان با بهره گیری از مخازن و همچنین ، کلره نمودن آب ، در دست گرفتن نمود .
طلاق کامل اردک ها و غازها از مرغ ها نیز از بقیه اقداماتی می‌باشد که در جهت کنترل این بیماری پیشنهاد می‌شود . درصورت قابلیت و امکان هم بایستی از ورود طیوران مهاجر به تالار های رشد دوری نمود . امروزه آلودگی گسترده اردک ها و غازهای وحشی به EDS اثبات شده است . این در حالیست که چگونگی شیوع گسترده بیماری در بقیه گونه های پرنده ها هنوز مشخص نشده می‌باشد .
ریشه
کنی : یکی از تولیدکنندگان مطرح در شمال ایرلند ، غالب گردیده می‌باشد تا EDS را از مزارع مادر خویش ریشه کن کند . راه بکار رفته برای این ریشه کنی ، مبتنی بر تعدادی احتمال بود . اولا ، جوجه های تولیدی ممکن هست به ویروس عامل بیماری EDS کثیف باشند . چنین آلودگی ، ممکن میباشد نهفته بوده و سوای توسعه و گسترش آنتی بادی های ذی‌ربط فیس پذیرد .
ثانیا ، ممکن است ویروس فوق معمولا درهنگام پیک ساخت تخم مرغ ، دوباره فعال می شود . بنابراین گسترش آنتی بادی ها علیه این ویروس در بازه یاد شده ، امداد متعددی را به در اختیار گرفتن بیماری خواهد نمود . ثالثا ، آن که احتمال شیوع افقی این بیماری ضعیف می‌باشد .
برنامه های فوق در مزارع اجدادی با سن بیش از 40 هفته بکار گرفته می شود . این گله ها ، تخم مرغ هایی غیرعادی را ساخت می کردند و همچنین ، واجد آنتی بادی های HI در خون خود بودند . جوجه های تفریخ گردیده از این تخم مرغ ها در تیم های کوچک 100 تایی ( جداشده توسط توری ) تقسیم شدند .
پس از آن ، 10 تا 25 درصد از جوجه های فوق ، طی یک دوره هنگامی شش هفته ایی متناوب ، با آزمایش HI بررسی شدند . این برنامه بکار برده شد و در نهایت ، گله های اجداد و مادر این مزرعه ، عاری از این سندرم شدند .
واکسیناسیون
: اشکال
واکسن ها : واکسن غیرفعال روغنی این بیماری ، به صورت گسترده ایی به کار گیری می شود . این واکسن ، حفاظت نیکی را درمقابل EDS کلینیکی ایجاد کرده می باشد . این واکسن را در پرندگانی با سن 14 تا 16 هفتگی زندگی تجویز می نمایند . در چهره واکسینه نمودن پرندگانی که هنوز به این بیماری مبتلا نشده اند ، تیتر HI بین 8 تا 9 ( log2 ) قابل قبول خواهد بود . درصورتی که گله ایی در قبلی در معرض ویروس عامل بیماری EDS قرار گرفته باشد تیتر 12 تا 14 را مشاهده خواهید نمود .
پاسخ آنتی بادی پس از واکسیناسیون ، هفت روز پس از تجویز واکسن قابل شناسایی خواهد بود . حداکثر تیتر بدست آمده نیز دربین هفته دوم تا هفتم پس از واکسیناسیون قابل تشخیص می‌باشد . ایمنی حاصله از این واکسن ، حداکثر یک سال به طول می انجامد . اگر‌چه واکسیناسیون مطلوب پرنده ها ، سبب حفاظت آن ها مقابل بیماری می شود ، البته واکسیناسیون غیرمناسب آنها چه بسا ، منجر دفع ویروس از پرندگان خواهد شد .
واکسیناسیون
مزرعه : زمانیکه انتقال افقی یا این که عمودی ویروس EDS قابلیت و امکان پذیر هست ، گله های در معرض خطر را می بضاعت و توان با استفاده از واکسیناسیون آنان در ارتفاع زمان رویش ، حفاظت نمود . در صورتیکه این بیماری در مزرعه ایی با تعدادی سن پرنده ، شیوع یافته است ، قبلی از واکسیناسیون باید ، ارزیابی جامعی از شرایط تن درستی پرنده ها به فعالیت آید .
اما توجه داشته باشید که هرچند طیوران را می توانایی با واکسیناسیون قابل قبولی ایمن نمود ، اثرات جانبی را نیز مدنظر قرار اعطا کرد . بارهای اقتصادی واکسیناسیون و استرس وارد شده به گله را بایستی گذشته از تجویز واکسیناسیون در نظر داشت .
بر مبنا نتایج تحقیقات به کار آمده ، با استفاده از اقدامات بهداشتی مطلوب ، می بضاعت و توان شیوع ویروس را در سالن کنترل نمود . به خاطره داشته باشید که تخم مرغ آلوده ، خطرناک ترین مرجع آلودگی با ویروس برهان بیماری EDS می باشد .
معالجه
: راه درمانی مختلفی در جهت درمان این بیماری بکار رفته می‌باشد . به کار گیری از ویتامین ها ، افزایش Ca یا پروتئین جیره مصرفی از پاراگراف این درمان ها می باشند . ولی هیچ تاثیر مشخصی از آن ها تا به امروز به ثبت نرسیده میباشد . بدین ترتیب ، تا به امروز هیچ معالجه پیروزی آمیزی برای ایم بیماری ، معرفی نشده می باشد .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۷:۳۵ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

چرا بک لینک بخریم ؟

بک لینک چیست؟

بک لینک عضو اصلی و مهم سئو است که می تواند مستقیما روی رتبه بنده گوگل تاثیر بگذارد. از همین جهت در فرایند سئو بسیار مورد توجه قرار دارد. با لینک سازی اصولی می تواند یک سایت را در هر کلمه ای رتبه یک آورد و با لینک سازی غیر اصولی می توان رتبه یک سایت را پایین آورد یا حتی پنالتی گوگل کرد. بک لینک یک کلمه یا یک آدرس دامنه در فضای اینترنت است که گوگل آن را به صورت اشاره می بیند به طور مثال اگر سایتی به سایت شما اشاره کند آن را بر اساس ارزش و اعتبار آن سایت می سنجد و روی سایت شما تاثیر می دهد این تاثیر می تواند مثبت باشد یا خنثی باشد یا منفی باشد موضوع لینک سازی تخصصی می باشد و ممکن است با اشتباهاتی سایتتان پنالتی شود و زحمات و هزینه سایتتان هدر برود از این جهت پیشنهاد ما خرید بک لینک دائمی از متخصص و با تجربه است.

بک لینک تاثیر گذار چگونه لینکی است؟

در این بخش بک لینک را به سه دیدگاه گوگل تقسیم می کنیم و درباره آن ها صحبت می کنیم تا فرق بین لینک سازی با تاثیر مثبت ، خنثی و منفی را به طور کامل درک کنید تا بتوانید در خرید بک لینک تصمیم درست بگیرید.

لینک سازی با تاثیر منفی

بک لینکی که بعد از چند ماه از آن صفحه حذف شود بدون آن که بک لینک های جدیدی برای آن سایت اضافه شود تاثیر منفی خواهد داشت و ضربه ی بسیار محکمی به سایت خواهد زد. برای همین به تمام کسانی که از خرید بک لینک های تمدیدی استفاده می کنند باید مواظب این موضوع باشند یا حتما لینک ها را تمدید کنند یا بعد از حذف لینک ها از چندین سایت حتما لینک سازی طبیعی و دائمی یا لینک های دیگر جایگزین کنند. خرید بک لینک در سایت های اسپم و یا مزرعه لینک باشند تاثیر منفی می گذارد. سایت های اسپم سایت های بی اعتماد نزد گوگل هستند و مزرعه لینک سایت هایی هستند که لینک های زیادی در آن صفحه درج شده است. البته به عوامل دیگر هم بستگی دارد به طور مثال اگر لینک های خروجی یک صفحه بسیار زیاد باشد اما ارزش سایت برای گوگل بالا باشد تاثیر آن خنثی خواهد شد.

لینک سازی با تاثیر خنثی

طبیعتا سایت هایی که تازه تاسیس باشند یا اعتبار کمی برای گوگل داشته باشند تاثیر خنثی روی سایت دارد. اما موضوع مهم دیگری که وجود دارد در خرید بک لینک دائمی و طبعی اگر تمام لینک ها در یک بازه زمانی با یکی دو ای پی ساخته شود قطعا گوگل متوجه این لینک سازی خواهد شد و لینک ها همه بی تاثیر خواهند شد. برای جلوگیری از این اتفاق باید از ای پی های مختلف و روش های تخصصی لینک سازی استفاده شود.

لینک سازی با تاثیر مثبت

مجموعه لینک های با کیفیت که با روش های تغییر آی پی و از بین بردن ردپا ساخته شود قطعا تاثیر مثبت روی سایت دارد. لینک های با کیفیت معیار های مختلفی دارد از جمله مهم ترین آن ها دامین اتوریتی و پیج اتوریتی ، عمر دامنه ، تعداد لینک های خروجی آن صفحه است که در نهایت تاثیر مثبت آن بک لینک را کم یا زیاد می کند در این مورد پایین تر توضیحات کاملی در بخش خرید بک لینک با کیفیت داده ام.

چرا خرید بک لینک دائمی؟

بک لینک چه به صورت دائمی و چه موقت نقش بسیار پررنگی در رتبه ی گوگل شما دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت اما موضوع مهم مدت زمان آن لینک در سایت ها است اگر تعدادی بک لینک ماهانه خریداری کنید و به طور مثال بعد از 6 ماه آن ها را تمدید نکنید لینک شما از سایت ها حذف می شود، گوگل متوجه این موضوع می شود و نه تنها رتبه ی شما کاهش پیدا می کند بلکه اثرات شک گوگل روی سایت باقی می ماند. درنتیجه یا باید بک لینک ها را حتما ماهانه تمدید کنید یا باید از خرید بک لینک های دائمی استفاده کنید تا یک بار برای همیشه هزینه را بپردازید و از هزینه های سایت کم کند. البته در صورتی که تعدادی بک لینک ماهانه خریداری کردید و می خواهید دیگر تمدید نکنید می توانید تعدادی بیشتر از آن لینک ها، بک لینک دائمی بسازید تا آن لینک هایی که حذف می شود برای گوگل مشکوک نباشد با این کار بعد از تمدید نکردن بک لینک ها رتبه شما افت نمی کند.

آیا خرید بک لینک باعث پنالتی شدن سایت می شود؟

بله ، بک لینک ها می توانند باعث پنالتی شدن سایت شوند اما فقط در صورتی که گوگل متوجه خرید بک لینک یا لینک سازی شما شود. این کار اصول و قوانین زیادی دارد که در این بخش به چند مورد آن اشاره می کنیم.  

 • حذف یکباره تعدادی بک لینک: اگر تعدادی بک لینک با کیفیت یکباره حذف شوند گوگل متوجه خرید بک لینک شما می شود و اگر لینک سازی در سایت های دیگر نداشته باشد باعث پنالتی شدن می شود.
 • بک لینک سایت های اسپم: اگر سایتی توسط گوگل اسپم شناخته شده باشد بک لینک گرفتن از آن سایت درصد اسپم را بالا می برد و در نهایت اگر تعداد زیادی سایت باشد سایت لینک شما هم اسپم می شود. در سایت هایی که تعداد بالایی بک لینک پشت سرهم وجود دارد و یا در لینک سازی کامنتی که کامنت های لینک شده ی زیادی وجود دارد ممکن است اسپم شناخته شده باشد در نتیجه این مورد هم در انتخاب خرید بک لینک باید توجه شود.
 • بک لینک در مدت کوتاه: اگر تعداد زیادی بک لینک در مدت کوتاه ساخته شود باعث اسپم می شود و نکته مهم این است که هر سایت به نسبت خودش سنجش می شود.
 • ساخت بک لینک به صورت مشکوک: این مورد شامل بسیاری از موارد می شود به طور مثال خرید بک لینک از مجموعه سایتی که در یک هاست و ای پی میزبانی می شوند و یا لینک سازی تعداد بالایی بک لینک که همه با یک ای پی ساخته می شود.
 • بک لینک در تمام صفحات: وجود بک لینک در تمام صفحات یک اشتباه بزرگ است که تشخیص گوگل را برای متوجه شدن خرید لینک ها راحت تر می کند و لینک ها را بی تاثیر می کند. وقتی بک لینکی در فوتر یا سایدبار قرار می گیرد در هر صفحه آن سایت که بروید بک لینک مورد نظر وجود دارد به جای این مورد از رپورتاژ آگهی یا خرید بک لینک دائمی که در یک صفحه از سایت ایجاد می شود باید استفاده شود.
 • تعداد کم لینک روی صفحه اصلی (URL): برای طبیعی شدن لینک سازی فقط نباید روی صفحات و کلمات کلیدی که نیاز دارید لینک سازی بشه و باید بدانید که لینک های صفحه اصلی تان باید بیشترین تعداد لینک تا دو سه برابر را داشته باشد تا برای گوگل طبیعی به نظر برسد.

اگر موارد بالا رعایت شود هیچگونه اسپم و شک از طرف گوگل به وجود نمی آید. در خدمات بک لینک تیم شیک رنک تمام این موارد رعایت می شود.

خرید بک لینک ارزان

ارزان بودن خدمات می تواند نشانه ی بی کیفیت بودن خدمات باشد. خرید بک لینک ارزان که کار بسیار حساسی است و می تواند هزینه های زیادی که بابت سایت و سئو سایت خرج کردید را با پنالتی شدن گوگل از دست بدهید نباید برای خرید بک لینک و لینک سازی خارجی سایتتان این ریسک را انجام دهید و بهتر است کیفیت را مقدم بر خرید بک لینک ارزان قرار دهید.

خرید بک لینک انبوه

خرید بک لینک انبوه اگر غیر اصولی باشد می تواند برای سایت شما ضرر داشته باشد البته خرید بک لینک انبوه در کنار ارزان بودن آن است که خریداران به خرید ترغیب می شوند. خرید بک لینک انبوه در صورتی برای گوگل مشکوک است که در مدت کوتاه و تعداد بالا ساخته شود در این مورد گوگل لینک هایی که در مدت کوتاه ساخته شده اند را طبق معیار هایی مانند بررسی ای پی های سازنده و سایت ها و دیگر موارد بررسی می کند. البته توجه داشته باشید که خدمات سایت ما در زمینه خرید بک لینک این معیار را در نظر گرفته و در بازه های طولانی مدت طبق هر پکیج خرید بک لینک انبوه آن ها را می سازد که باعث مشکوک شدن گوگل نمی شود.

خرید بک لینک خارجی یا ایرانی؟

سوالی که زیاد از ما پرسیده می شود این است که خرید بک لینک خارجی بهتر است یا ایرانی؟ مدتی بود که الگوریتمی از گوگل به صورت جدی زبان لینک های داده شده به یک سایت را بررسی می کرد و اگر اکثر صفحات لینک ها هم زبان با سایت مربوطه نبودند یعنی کاراکتر های هم زبان نداشتند یا حتی کم داشتند به لینک ها مشکوک می شد. اما این مورد از معیار های گوگل کم رنگ شده و طبق تست های شخصی خودمان سایت هایی را بدون حتی یک لینک ایرانی و با لینک های خارجی به رتبه خوب رساندیم در نتیجه اگر سایت شما هم لینک ایرانی ندارد جای نگرانی نیست البته پیشنهاد ما این است که لینک ایرانی هم داشته باشند این لینک ها را حتی می توانید به صورت رایگان از عضویت در انجمن های ایرانی و ساخت وبلاگ های ایرانی ایجاد کنید. در نتیجه خرید بک لینک خارجی تفاوتی با ایرانی ندارد و این نکته هم اضافه کنم که در پکیج های ما تا جایی که امکان پذیر باشد از متن های فارسی مربوط به سایت خریدار در صفحه هایی که لینک سازی می شود استفاده می کنیم تا از این مورد هم به صورت کامل پوشش دهیم.

معیار های خرید بک لینک با کیفیت

در این موضوع می خواهم بپردازم به معیار های بک لینک با کیفیت تا بتوانیم خرید بک لینک با کیفیت را از کیفیت پایین تشخیص دهیم.  

 1. در یک صفحه از سایت ساخته شود نه در تمام صفحات سایت! یکی از معیار های مهم کیفیت بک لینک از دید گوگل که در بالا بخش بک لینک در تمام صفحات هم به آن اشاره کردم این است که هر کلمه کلیدی در یک صفحه از سایت لینک ساخته شود و نه در تمام صفحات یک سایت.
 2. عمر دامنه یکی از معیار های با کیفیت بودن بک لینک عمر دامنه است.
 3. دامین اتوریتی و پیج اتوریتی معیاری برای تشخیص اعتبار و کیفیت سایت برای خرید بک لینک می باشد.
 4. لینک های خروجی کم در صفحه یکی از معیار های قوی برای تشخیص کیفیت بک لینک است بک لینک هایی که در کامنت یک سایت با بالای 30 لینک خروجی دیگر انجام می شود کیفیت بک لینک را بسیار کاهش می دهد و باید برای خرید بک لینک با کیفیت این معیار بررسی شود.
 5. دائمی بودن بک لینک تاثیر بالایی در کیفیت خرید بک لینک دارد.
 6. رعایت کردن تعادل بین چند کلمه کلیدی بر کیفیت کلی خرید بک لینک تاثیر بالایی دارد.
 7. تعداد بیشتر لینک سازی روی صفحه اصلی (URL) یکی از عامل های مهم کیفیت خرید بک لینک انبوه است.
 8. ساخت بک لینک با ای پی های متفاوت روی کیفیت لینک سازی انبوه تاثیر می گذارد.

این موارد چند نمونه از معیار های خرید بک لینک با کیفیت است که در پکیج های خرید بک لینک تیم شیک رنک سعی شده بسیار روی کیفیت واقعی لینک سازی کار شود و باعث افتخار ما است که توانستیم پکیج های لینک سازی قوی و با کیفیت برای کاربران آماده کنیم تا بتوانند به رتبه های خوب در گوگل برسند.

منبع : شیک رنک


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۶:۲۵ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

کاهش ضایعات جوجه کشی درآب و هوای گرم

 مدیر کارخانه جوجه کشی به برهان حساسیت تخم مرغ ، جنین ، انکوباسیون ، بررسی بر محیط و تجهیزات کارخانه جوجه کشی فعالیت دوچندان حیاتی محسوب می شود با وجودی که سعی کارخانه های جوجه کشی در بخشها مختلف از محلی به محل دیگر فرق می کند ولی در کشورهای در اکنون گسترش ای که در بخشها آب و هوای گرم واقع گردیده اند به طور مکرر با ضایعات سنگین غیر قابل انتظار و غیر ارگانیک مواجه می شویم .

ماشین جوجه کشی
در بسیاری از مورد ها متوسط ضایعات جوجه کشی به علت مرگ و میر جنین در طول فرایند گوناگون انکوباسیون از 10 درصد تجاوز می نماید درحالی که در اروپا و آمریکا متوسط آن معمولا 5 تا 6 درصد یا این که کمتر می باشد 15-10 درصد دیگر از تلفات جنینی نیز به عدم باروری مربوط می باشد و نسبتاً 2-1 درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی به خصوص در طی تابستان به عنوان تخم مرغ انفجاری از دست می مراحل درنتیجه 25-20 درصد مجموع تخم مرغهای چیده شده در دستگاه به جوجه تبدیل نمی شوند . با ادامه ارتقا قیمت غذا دام و بقیه هزینه ها ، اکثری از جوجه کشیهای کوچک که درامد زیادی ندارند سرانجام تعطیل می شوند نتایج جوجه کشی نیز غالبا در فصل‌زمستان با تابستان متفاوت میباشد متوسط هچ تخم مرغهای چیده گردیده در یک عصر داوزده ماهه به طور میانگین 75-70 درصد خواهد بود در حالی که اندازه هچ تخم مرغهای ایجاد گردیده در طول زندگی یک مرغ فی مابین 65-60 درصد تغییر‌و تحول می کند با توجه به تحقیقات دائمی قریه سال پیشین بر روی گله های مامان گوشتی ، درصد هچ تخم مرغهای جوجه کشی 6-5 درصد ارتقا یافته می‌باشد که این پیشرفت به منجر بهبود مدیر و بکارگیری تکنیکهای مثل در اختیار گرفتن نوروفروغ و تغذیه غیروابسته مرغ و خروس بدست آمده است که باعث غلبه بر مشکلاتی مانند افزایش وزن ، بلوغ زودرس و خروسهای فاقد همت شده میباشد .
متاسفانه در کشورهای در هم اکنون توسعه و گسترش مسائلی نظیر غیرمناسب بودن پوسته تخم مرغ ، باروری ضعیف ، ساخت تخم مرغهای کوچک ، بلوغ زود رس و معضلات پا در خروسها به عامل ارتقا وزن ، منافع جوجه کشیها را به خطر می اندازند علی رغم این فرمان که تغذیه غیر وابسته خروسها با جیره منحصر به فرد سبب ساز ارتقا ساخت 6-5 جوجه به ازاین مقدار هرمرغ می شود اما این موضوع هنوز در بخش اعظمی از کشورها اجرا نمی شود در اختیار گرفتن نور نیز هنوز به عنوان یک اختلال مطرح می باشد چون در سالنهای گشوده در فصل تابستان در پیش‌روی اشعه خورشید ، فقط پرده ها قرار دارند که برای جلوگیری از نفوذ نوروفروغ کافی نیستند گزارش می شود که عدم باروری به سب تنبلی خروسها در طی فصل‌تابستان و یا مشکل‌ها پا ناشی از ارتقاء بیش از حد وزن تن خروسها ، علت 50-40 درصد ضایعات جوجه کشی به ازاین‌مقدار کل تخم مرغهای چیده شده می باشد معضلات پا در خروسها به منجر تنوسینوویت ، تورم مفصل استافیلوکوکی ، آبسه کف پا و سایر جراحات ، عدم باروری را تشدید می کند با داروهای سولفامیدی دلایل کلی برای زیر بودن جوجه درآوری می باشند در یک جوجه کشی چیره ، متوسط کل تلفات جنینی در طی 8-7 روز اول معاش جنینی نباید از 5-4 درصد تخم مرغهای چیده شده تجاوز نماید .چک
منظم تخم مرغهایی که هچ نشده اند به ماکمک میکند که دیابیم این مرگ و میر در چه سنی و به چه دلیل فیس گرفته می باشد مرگ و میر جنینی ممکن می‌باشد مسول عدم هچ 50% تخم مرغها و به همین اندازه ضایعات ناشی از عدم باروری باشد ازآن جایی که جنین در طی زمان زندگی خویش در معرض حالت نامساعد مختلف قرار می گیرد می تواند در مراحل نخستین رشد ذیل تاثیر بعضا از عامل ها از در میان برود رویش اولیه جنین دربدن مرغ حادثه می افتد در نتیجه ذیل تاثیر تندرست و درجه حرارت بدن مرغ قرار میگیرد چون بلاستودیسک / بلا ستودرم قبلی از گذاشتن تخم تشکیل شده است تست تعدادی از تخم مرغ های نو گذشته از انکوباسیون می تواند به مشخص و معلوم کردن حالت دقیق بلاستودیسک تخم مرغ نطفه دار از لحاظ ظاهر و میزان به خواسته تشخیص باروری و اندازه هچ قضیه توقع امداد کند . مرگ ومیر اولیه جنین ممکن می‌باشد طی فرآیند اولیه انکوباسیون رخ دهد که نسبتاً 60-50 درص کل ضایعات را شامل می شود سرمای فصل‌زمستان جایگاه حرارت نا مناسب اتاق حفظ و گرمای بیش از حد تابستان در طی حمل و نقل تخم مرغها ، اکثر اوقات باعث این مرگ ومیر ها می شود دود دادن اشتباه ، اثرات سو تغذیه ف بیماریها ، کرچی ، جمع آوری به طور همزمان تخم مرغهای قابل جوجه کشی و تخم مرغهای کثیف روی بستر عارضه ها دیگری برای مرگ و میر اولیه جنینی می‌باشند آشیانه های آلوده و کثیف و حالت بد بستر آشیانه ها اکثر وقت ها سبب به الودگی میکروبی بیش از حد تخم مرغهای قابل جوجه کشی و در نتیجه ارتقاء مرگ و میر نخستین جنینی و یا این که جوجه های هچ نشده می شوند مشکلات مکانیکی نظیر چرخش خطا درستر ، کنار گذاشتن خوردگی پوسته ها را ارتقا می دهد و منجر دهیدراتاسیون جنین زنده باطن تخم مرغ میشود ضمن این که رتبه حرارت بیش از حد و رطوبت تحت نیز چنین تاثیری دارا هستند .
در جوجه کشیهای دارای سترهای چند سنی که درآنها تخم مرغها هر هفته یا این که هر دوهفته یک بار در دستگاه چیده می شوند و دود دادن تخم مرغها اکثر زمان ها قبل از چیدن تخم مرغها انجام می پذیرد چنانچه تخم مرغها بیش از حد در معرض فرمالدئید قرار گیرند سبب به مرگ ومیر زود رس جنینی نیز در تخم مرغهای نو و نیز در تخم مرغهایی می شود که قبلا چیده گردیده اند در چنین قوانینی جنینهای غیر ارگانیک به رخ تولید جراحاتی در حیطه سرجنین ها مشاهده می شوند درکشورهای در اکنون گسترش ، فرمالدئید هنوز به مراد دود دادن استفاده وسیعی داراست چون مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده کلره درغلظتهای بالا سرطانزا هستند بین باروری مرگ ومیر اول جنینی تخم مرغها ارتباط وجود دارد باروری پایین تخم مرغها همواره با تلفات جنینی اکثر یار است و باروری بالای تخم مرغها سبب ساز به جوجه دراوری اکثر به دلیل مرگ و میر جنینی کمتر می شود . چنین مسائلی معمولا بعد از آن از پیک ایجاد پیک نطفه داری و پیک جوجه درآوری گله مشاهده میشود در برخی موردها زمانی گله درارتباط با خروسهای تنبل و مسن ایراد داشته باشد در صورت دسترسی به خروسهای جوان آن‌ها را جایگزین خروسهای مسن و فاقد همت می نمایند درمورد هر نوع ارتقا مرگ ومیر نخستین جنینی نباید افلاتوکسینها و داروهایی را که در دان مصرف می شوند نادیده گرفت مرگ و میرهای جنینی بعد از هفته اولیه انکوباسیون درمناطق با اب و هوای گرم اکثر وقت ها از 3/1 درصد تجاوز می کند در حالی که در اروپا و ایالات متحده این میزان 1-5/0 درصد گزارش گردیده می‌باشد 13 درصد کل تلفات جنینی مربوط به این دوره می باشد و معمولا به وسیله عواملی تولید می شود که درارتباط با افزایش آلودگی میکروبی تخم مرغها و انکوباتورها می‌باشند و به عامل ضدعفونی غیر درست آنان و کیفیت بد آب مورد استفاده در جوجه کشی بروز می نماید این دسته آبها غالبا حاوی تراکم بالایی از میکروبهای آن دوست می باشند .
عامل ها تغذیه ای و ژنتیکی نیز در بعضی موارد نقش دارند اما معمولا اعتقاد و باور بر این میباشد که نا مناسب بودن مرتبه حرارت ، هندلینگ و چرخش تخم مرغ ها در انکوباتور اهمیت ویژه ای در ارتقاء مرگ و میر دراین سطح از انکوباسیون دارا هستند در نقطه پایان این دوره راز جنین به طرف انتهای پهن تخم مرغ می چرخد ازان جایی که جنین برای تامین اکسیژن قضیه نیاز خویش ، به جریان هوا در ستر وهچر احتیاج مبرم دارااست و از طرفی افزایش دی اکسید کربن و دیگر گازهای سمی سبب به مسمومیت می شوند بدین ترتیب در موردها محاسبه مرگ و میر میانه عصر جنینی یا چه بسا هفته انتها انکوباسیون تهویه نامطلوب ستر و هچر نباید نادیده گرفته شوند غالبا فرسودگی تسمه ها و پولی های هواکشها جریان بی نقص هوا را در ستر محدود می‌نماید مسدود شدن سیستم مهم خروجی هوای هچری با کرک پرها و دیگر ضایعات نیز می تواند سبب مشکل درتبادل گازها گردد برای حل این خلل ها میزان گیری مقدار دی اکسید کربن درهوای ستر و سرعت هواکشها اثرگذار خواهد بود درکشورهای در اکنون بسط که اکثر وقت ها گله ها کثیف به مایکوپلاسماگالی سپتیکم می باشند مایکوپلاسماها خسارات زیادی را به صنعت طیور وارد می نماید ضایعات حاصل در جنینها و جوجه ها را می بضاعت و توان به آسانی در کالبد کشایی جنین و با با یاری تکنیکهای ازمایشگاهی تشخیص داد .
بیشترین مورد ها تخم مرغهایی که هچ نشده اند عبارتند از تخم مرغهای نوک زده ای که جنین توانا به خروج از انها نمی‌باشد مرگ در پوسته ، تخم مرغهایی که مقدار آلبومن باقی باقی‌مانده آنان بسیار می باشد نابجایی و بد قرار دریافت کردن جنین ، جوجه های بدشکل ، جوجه های ضعیف و لاغر یا جوجه های نرم و وازده های بارز . سایر حالات غیر ارگانیک مشتمل بر نوک طوطی ، نوک متقاطع ، کوری ، سرلرزان ، جوجه های با پاهای گشوده ، پنجه های پیچیده ومشکلات ناف می باشند علت ظریف چنین ضایعاتی را فقط به وسیله آزمایشهای دوره ای سیستماتیک بر روی تخم مرغ های قابل جوجه کشی در طی انکوباسیون و همینطور نظارت ضایعات جوجه کشی و توجه به مشکل‌ها تغذیه ای و سالمی گله می توان تعیین نمود با در حیث دریافت کردن چنین روبه پایین در اندازه قابلیت و امکان جوجه درآوری ، در جوجه کشی ها و گله های مادری که 30 تا 33 درصد تخم مرغ های آنها قبلی از تبدیل به جوجه درجه یک از دست می پروسه نیاز مبرم و واضحی به بهبود استانداردهای مدیر حس می شود 10 درصد تخم مرغهای ایجاد گردیده در مزارع مرغ مامان ، غیر قابل جوجه کشی می باشند که این تخم مرغها اکثر اوقات به علت ضعیف بودن پوسته ، پوسته های دارای خلل و فرج ، پوسته های بدشکل ، کوچک بودن و دیگر مورد ها غیر طبیعی حذف می شوند این موردها در طی فصل‌تابستان و یا این که در هنگام پیدایش بیماریهایی مثل نیوکاسل ، برونشیت عفونی ، کریزا ، بیماری مزمن تنفسی و رئو ویروس ها ارتقاء می یابند . از حیث راندمان کلی محصولات یک مرغ در طول زندگی ، در بخش ها آب و هوایی گرم ، 10 درصد دیگر ضایعات تخم مرغ های قابل جوجه کشی به علت خلل فاقد نطفه بودن حقیقی و واقعی هست که حائز اهمیت می باشد . ارتباط دادن تمام مشکلات به حالت محیطی اشتباده می‌باشد و به خواسته بهبود بازدهی می بایست تجزیه و بررسی مرتبی از نتیاج فیس پذیرد برای ارتقا استانداردهای مدیریت مزارع مادر و جوجه کشی ها جهت بهبود نتیایج جوجه کشی در آب و هوای گرم کار وسیعی می توان انجام اعطا کرد ولی سعی یکسری از جوجه کشی ها هم مطابق پتانسیل زنتیکی نژادی می باشد که برروی آن فعالیت می کنند البته تعداد آن ها نادر میباشد .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۱:۴۱ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

رپورتاژ آگهی چیست

خرید رپورتاژ آگهی

خرید رپرتاژ آگهی یکی از روش های بهبود رتبه سئو در دنیای وب سایت ها است، دستور کار به این صورت است که وب سایت شما نیاز به لینک هایی از سایت های ارزشمند، معتبر و قدیمی خواهد داشت.

یعنی متن های قابل کلیکی که وقتی کاربر روی آن ها کلیک می کند وارد صفحه اصلی وب سایت شما و یا لینکی از آن خواهد شد، ضمن این که اگر فکر می کنید این روش به سئوی شما آسیب میزند و نوعی تقلب است باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید.

در این موارد وقتی نویسنده ی وب سایت متن و پستی را منتشر می کند به معرفی تمام خدمات وب سایت شما خواهد پرداخت و بر اساس این روش لینک هایی به وب سایت شما خواهد داد.
روشی که توضیح داده شد باعث می شود که بک لینک هایی غیرمستقیم و البته قدرتمند به وب سایت شما ایجاد شود و قطعا می تواند سئوی سایت شما را در مدت زمان نسبتا کوتاهی دگرگون کند.

  

نکاتی درباره خرید تبلیغات رپورتاژ

اولین موردی که در مورد خرید رپورتاژ اهمیت دارد، وب سایت مورد نظر می باشد.

بهتر است اگر می خواهید برای اولین بار خرید رپورتاژ را تجربه کنید از سرویس های آنلاین که در قبال سئو به شما خدمات می دهند این کار را انجام دهید.

آن ها متنی را برای شما آماده کرده و سپس بر روی وب سایت های مختلف منتشر می کنند. گاه نیز بهتر است سایت های برتر و رتبه ی بالا رقمی الکسا و پایین تر را برای خرید بک لینک انتخاب کنید.

هر چه رتبه بندی و سن سایت بهتر و بالاتر باشد قطعا تاثیرات بیشتری مشاهده خواهید کرد.

تهیه متن مناسب رپورتاژ شما

هر چه از متن رپورتاژ اختصاصی و بهتری استفاده کنید هم مخاطبان بیشتری را جذب می کنید و هم وب سایت شما بهتر به دیگران معرفی می شود، می دانیم که گوگل نیز دشمن محتوای تکراری است و تا حدی که می توانید متن رپورتاژ خود را به صورت ناب انتخاب کنید و سعی کنید از ابتدا خودتان بنویسید و یا از شرکت های سئو بخواهید رپورتاژی مناسب و هماهنگ با سئو برای شما ایجاد کنند.

امروزه نیز بعد دیگری از رپرتاژ را در فضای اینترنت مشاهده می‌کنیم به گونه ای که یک مقاله در قالب یک پست عادی به یک سایت اضافه می‌شود که درحالت عادی یک مطلب معمولی یا خبری است.

  

چه تعداد رپورتاژ نیاز داریم؟

بهتر است تعداد رپورتاژ های وب سایت خود را به صورت مرحله ای افزایش دهید، از تعداد کم شروع کنید و بعد از مدتی آن را بیش از پیش کنید، ضمن این که وب سایت ها بهتر است ارتباط موضوعی مناسبی با سایت شما داشته باشند و یا در دسته بندی مربوط به وب سایت شما مطلب رپورتاژ را منتشر کنند.

رپرتاژ آگهی در اصل مقاله ای است که شما در رسانه‌های مختلف آن را منتشر می‌کنید. به‌طور حتم در یک مقاله فرصت و مجال بسیاری برای داستان گویی، معرفی برند، ایجاد نیاز در مخاطب و... دارید. بهتر است آن را به صورت حرفه ای بنویسید.

منبع:شیک رنک


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۳۳:۵۳ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

بررسی عملکرد سایت خدمات یاب (خدمات دورکاری)

آزادکاری خدمات یاب

اگر حرفه خاصی دارید یا به دنبال فردی هستید که حرفه مشخصی را داشته باشد، سایت خدمات یاب (khadamatyab.com) بستری را فراهم کرده تا خیلی سریع به هدف خودتون دست پیدا کنید. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی سایت خدمات یاب بپردازیم، با ما همراه باشید…

مقدمه‌ای در رابطه با سایت خدمات یاب

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دنبال فردی متخصص برای انجام یک کار خاص باشید و ندانید که چطور باید آن فرد متخصص را بیابید؟ یا شاید شما خودتان در زمینه خاصی متخصص هستید و تمایل دارید تا قابلیت های خود یا همان سرویسی که می‌توانید ارائه دهید را به دیگران معرفی کنید! انجام هر دو کار مذکور به ساده ترین شکل ممکن و در کوتاه ترین زمان ممکن توسط سایت خدمات یاب امکانپذیر است.

سایت خدمات یاب در دسته بندی های مختلفی همچون تبلیغات و بازاریابی، نویسندگی و ترجمه  ، گرافیک و دیزاین ، وب و  برنامه نویسی ، ساخت انیمیشن ، ادیت عکس و ویدئو و بسیاری دیگر از زمینه های دیگر مجموعه عظیمی از متخصصین را به شما معرفی می‌کند. بدین صورت اگر به فردی با توانایی یا تخصص خاص نیاز داشته باشید، از طریق سایت خدمات یاب می‌توانید او را بیابید. همچنین خودتان هم می‌توانید به عنوان یک متخصص در زمینه های مختلف از طریق سایت خدمات یاب آماده سرویس دهی به دیگران شوید. خدمات یاب در واقع بستر آنلاینی است که ارتباط مستقیم و سریعی را مابین سرویس دهنده و سرویس گیرنده برقرار می‌کند و از همه مهمتر آن دو را با یکدیگر آشنا خواهد کرد. بنابراین خیلی از افرادی که سرویس یا خدمات خاصی دارند، با استفاده از سایت خدمات یاب می‌توانند از مهارت های خود کسب درآمد کنند.

چگونه از سایت خدمات یاب استفاده کنیم؟

شما به دو طریق می‌توانید از خدمات سایت استفاده کنید: در روش اول نقش کارفرما را ایفاء می‌کنید. در این روش شما فردی هستید که به دنبال یک متخصص در زمینه خاص می‌گردید. برای مثال تصور کنید دنبال فردی هستید که بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب و البته قیمت مناسب متنی را برایتان ترجمه کند. در این شرایط کافیست که به دنبال متخصصی باشید که سرویس ترجمه در سایت خدمات یاب ارائه می‌کنند. اما در روش دوم شما نقش سرویس دهنده را ایفاء می‌کنید. برای مثال تصور کنید شما توانایی خوبی در نویسندگی و ترجمه  یا ادیت عکس و طراحی لوگو آنلاین یا هر زمینه دیگری دارید. در این شرایط کافیست که تخصص خود را در سایت خدمات یاب معرفی کنید. بدین صورت سایر کاربران قادر به مشاهده آن می‌شوند و در صورت تمایل و نیاز می‌توانند از طریق همین سایت شما را به عنوان فریلنسر(دورکار) خود انتخاب و پروژه‌ای را به شما واگذار کنند.

چگونه به عنوان فریلنسر (متخصص) در سایت خدمات یاب کار کنیم؟

اما اگر تخصص خاصی دارید یا سرویس و خدمات منحصر به فردی را ارائه می‌کنید، می‌توانید از طریق سایت خدمات یاب آن سرویس و خدمات را در معرض دید سایر افراد قرار دهید و بدین صورت سفارش دریافت و کسب درآمد از دورکاری کنید. برای انجام این کار باید مهارت هایتان را معرفی کنید و برای هر یک از این مهارت هایی که در آن ها تخصص دارید کاره (گزینه ارسال کاره جدید) ایجاد کنید. کاره در واقع یک کارت است که مشخصات سرویس یا خدمات شما را ارائه می‌کند و کارفرماها آن را مشاهده خواهند کرد و از طریق آن می‌توانند ثبت سفارش را انجام دهند. بعد از ثبت مهارت های خودتان و ایجاد کاره باید نمونه کارهایی را ارسال کنید تا تایید شود که شما توانایی انجام آن کار تخصصی را دارید. بدین صورت ثبت کاره به پایان رسیده و سایر کاربران می‌توانند تخصص های شما را ببینند و در صورت نیاز برای تخصص هایتان سفارش ثبت کنند. شما باید سعی کنید بعد از ثبت سفارش دقیقا آن را در زمان از پیش تعیین شده برای کارفرما ارسال کنید. پس اگر یک متخصص هستید و سرویس خاصی را ارائه می‌کنید، سایت خدمات یاب به بهترین شکل ممکن نقش یک دریچه تبلیغاتی را برایتان ایفاء خواهد کرد و مشتریان را به شما متصل می‌کند.

خدمات یاب تا چه اندازه قابل اعتماد است؟

سایت خدمات یاب تمام جوانب امر را در نظر گرفته و کاملا قابل اعتماد است. این سایت از یک مرکز حل اختلاف بهره می‌برد که مشکلات احتمالی کارفرما و متخصص در آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بنابراین اگر مشکلی کارفرما و متخصص ایجاد شود  به راحتی قابل حل خواهد بود. همچنین سایت خدمات یاب ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم انجام صحیح کار را ارائه می‌کند. این موضوع بدان معناست که اگر متخصصی کار شما را به خوبی انجام نداد، می‌توانید کل هزینه گروگذاری شده را پس بگیرید. تسویه حساب هم بعد از تکمیل پروژه های سفارش داده شده در سایت و تایید آن از سوی هر دو سمت (کارفرما و متخصص) انجام می‌شود. البته کارفرما باید بعد از ثبت سفارش، هزینه آن را در سایت گروگذاری کند. این مبلغ نزد سایت باقی می‌ماند و بعد از اتمام پروژه و رضایت هر دو طرف به حساب متخصص (فریلنسر) واریز می‌شود. پس مشکلی هم از نظر پرداخت در خدمات یاب وجود ندارد و از این نظر هم سایت مذکور کاملا قابل اعتماد است. علاوه بر این مسائل، خدمات یاب از پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته بهره می‌برد، یعنی شما در هر ساعت از شبانه روز و هر ۷ روز هفته می‌توانید با واحد پشتیبانی سایت تماس حاصل کنید و در مورد هر مسئله از آن ها راهنمایی بخواهید. صمیمانه از توجه شما برای مطالعه این متن تشکر میکنیم…

خدمات یاب

منبع : خدمات یاب


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۷:۱۲ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

بررسی عملکرد سایت خدمات یاب (خدمات دورکاری)

آزادکاری خدمات یاب

اگر حرفه خاصی دارید یا به دنبال فردی هستید که حرفه مشخصی را داشته باشد، سایت خدمات یاب (khadamatyab.com) بستری را فراهم کرده تا خیلی سریع به هدف خودتون دست پیدا کنید. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی سایت خدمات یاب بپردازیم، با ما همراه باشید…

مقدمه‌ای در رابطه با سایت خدمات یاب

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دنبال فردی متخصص برای انجام یک کار خاص باشید و ندانید که چطور باید آن فرد متخصص را بیابید؟ یا شاید شما خودتان در زمینه خاصی متخصص هستید و تمایل دارید تا قابلیت های خود یا همان سرویسی که می‌توانید ارائه دهید را به دیگران معرفی کنید! انجام هر دو کار مذکور به ساده ترین شکل ممکن و در کوتاه ترین زمان ممکن توسط سایت خدمات یاب امکانپذیر است.

سایت خدمات یاب در دسته بندی های مختلفی همچون تبلیغات و بازاریابی، نویسندگی و ترجمه  ، گرافیک و دیزاین ، وب و  برنامه نویسی ، ساخت انیمیشن ، ادیت عکس و ویدئو و بسیاری دیگر از زمینه های دیگر مجموعه عظیمی از متخصصین را به شما معرفی می‌کند. بدین صورت اگر به فردی با توانایی یا تخصص خاص نیاز داشته باشید، از طریق سایت خدمات یاب می‌توانید او را بیابید. همچنین خودتان هم می‌توانید به عنوان یک متخصص در زمینه های مختلف از طریق سایت خدمات یاب آماده سرویس دهی به دیگران شوید. خدمات یاب در واقع بستر آنلاینی است که ارتباط مستقیم و سریعی را مابین سرویس دهنده و سرویس گیرنده برقرار می‌کند و از همه مهمتر آن دو را با یکدیگر آشنا خواهد کرد. بنابراین خیلی از افرادی که سرویس یا خدمات خاصی دارند، با استفاده از سایت خدمات یاب می‌توانند از مهارت های خود کسب درآمد کنند.

چگونه از سایت خدمات یاب استفاده کنیم؟

شما به دو طریق می‌توانید از خدمات سایت استفاده کنید: در روش اول نقش کارفرما را ایفاء می‌کنید. در این روش شما فردی هستید که به دنبال یک متخصص در زمینه خاص می‌گردید. برای مثال تصور کنید دنبال فردی هستید که بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب و البته قیمت مناسب متنی را برایتان ترجمه کند. در این شرایط کافیست که به دنبال متخصصی باشید که سرویس ترجمه در سایت خدمات یاب ارائه می‌کنند. اما در روش دوم شما نقش سرویس دهنده را ایفاء می‌کنید. برای مثال تصور کنید شما توانایی خوبی در نویسندگی و ترجمه  یا ادیت عکس و طراحی لوگو آنلاین یا هر زمینه دیگری دارید. در این شرایط کافیست که تخصص خود را در سایت خدمات یاب معرفی کنید. بدین صورت سایر کاربران قادر به مشاهده آن می‌شوند و در صورت تمایل و نیاز می‌توانند از طریق همین سایت شما را به عنوان فریلنسر(دورکار) خود انتخاب و پروژه‌ای را به شما واگذار کنند.

چگونه به عنوان فریلنسر (متخصص) در سایت خدمات یاب کار کنیم؟

اما اگر تخصص خاصی دارید یا سرویس و خدمات منحصر به فردی را ارائه می‌کنید، می‌توانید از طریق سایت خدمات یاب آن سرویس و خدمات را در معرض دید سایر افراد قرار دهید و بدین صورت سفارش دریافت و کسب درآمد از دورکاری کنید. برای انجام این کار باید مهارت هایتان را معرفی کنید و برای هر یک از این مهارت هایی که در آن ها تخصص دارید کاره (گزینه ارسال کاره جدید) ایجاد کنید. کاره در واقع یک کارت است که مشخصات سرویس یا خدمات شما را ارائه می‌کند و کارفرماها آن را مشاهده خواهند کرد و از طریق آن می‌توانند ثبت سفارش را انجام دهند. بعد از ثبت مهارت های خودتان و ایجاد کاره باید نمونه کارهایی را ارسال کنید تا تایید شود که شما توانایی انجام آن کار تخصصی را دارید. بدین صورت ثبت کاره به پایان رسیده و سایر کاربران می‌توانند تخصص های شما را ببینند و در صورت نیاز برای تخصص هایتان سفارش ثبت کنند. شما باید سعی کنید بعد از ثبت سفارش دقیقا آن را در زمان از پیش تعیین شده برای کارفرما ارسال کنید. پس اگر یک متخصص هستید و سرویس خاصی را ارائه می‌کنید، سایت خدمات یاب به بهترین شکل ممکن نقش یک دریچه تبلیغاتی را برایتان ایفاء خواهد کرد و مشتریان را به شما متصل می‌کند.

خدمات یاب تا چه اندازه قابل اعتماد است؟

سایت خدمات یاب تمام جوانب امر را در نظر گرفته و کاملا قابل اعتماد است. این سایت از یک مرکز حل اختلاف بهره می‌برد که مشکلات احتمالی کارفرما و متخصص در آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بنابراین اگر مشکلی کارفرما و متخصص ایجاد شود  به راحتی قابل حل خواهد بود. همچنین سایت خدمات یاب ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم انجام صحیح کار را ارائه می‌کند. این موضوع بدان معناست که اگر متخصصی کار شما را به خوبی انجام نداد، می‌توانید کل هزینه گروگذاری شده را پس بگیرید. تسویه حساب هم بعد از تکمیل پروژه های سفارش داده شده در سایت و تایید آن از سوی هر دو سمت (کارفرما و متخصص) انجام می‌شود. البته کارفرما باید بعد از ثبت سفارش، هزینه آن را در سایت گروگذاری کند. این مبلغ نزد سایت باقی می‌ماند و بعد از اتمام پروژه و رضایت هر دو طرف به حساب متخصص (فریلنسر) واریز می‌شود. پس مشکلی هم از نظر پرداخت در خدمات یاب وجود ندارد و از این نظر هم سایت مذکور کاملا قابل اعتماد است. علاوه بر این مسائل، خدمات یاب از پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته بهره می‌برد، یعنی شما در هر ساعت از شبانه روز و هر ۷ روز هفته می‌توانید با واحد پشتیبانی سایت تماس حاصل کنید و در مورد هر مسئله از آن ها راهنمایی بخواهید. صمیمانه از توجه شما برای مطالعه این متن تشکر میکنیم…

خدمات یاب

منبع : خدمات یاب


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۸:۲۳ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

خلل ها تهویه در مزارع رشد طیور در فصول گرم

آیا تا کنون به این نکته مهم توجه کرده اید که در اکثری از کارها تولیدی ، رعایت بخش اعظمی از نکات جزئی و به یقین بخش اعظمی از تولیدکنندگان ، ناچیز اهمیت ، تاثیرات بسزایی را در بهبود همت گله زیر رویش شما خواهند داشت و بازده ایجاد شما را ارتقا خواهد داد؟ در واقع ، بخش اعظمی از همین نکات اندک اهمیت ، بضاعت و توان آن را خواهند داشت تا تفاوت های فاحشی را در تولید شما داشته باشند . تفاوتهایی که به معنای ارتقاء سودآوری شما در طول یک دوره می‌باشد .

ماشین جوجه کشی
به حیث می برسد که لیست تهیه شده در این متن به تولیدکنندگان سرزمین کمک کند تا در فصل گرما اقدامات مناسب تری را جهت پیکار با دمای بالای هوا در سرزمین ، اتخاذ نمایند .

افزایش فشار استاتیک : 1 . در صورتی که در مزرعه خود از پدهای تبخیری به کارگیری می نمائید ، از تمیز بودن این امکانات اطمینان بدون نقص را حاصل کنید .
2 . همینطور سفارش میگردد که از بسته و گشوده شدن مطلوب و به جای ورودی های هوای سالن ، اطمینان بی نقص را کسب فرمایید .
3 . در این دربین ، افزایش تعداد هواکش هایی که در حالا فعالیت کردن میباشند نیز از سایر اقداماتی می باشد که میتواند منجر به بالا رفتن فشار فوق شود .
4 . بازدید امکانات وابسته به این سیستمها ، همانند نازل ها ، تسمه ها و . . . نیز از بقیه کارهایی است که در فصل گرما بایستی به چهره عصر ایی و منظم رخ پذیرد .

کاهش فشار استاتیک : 1 . تحت چنین شرایطی پیشنهاد میگردد که بخوبی تسمه های هواکشها را بازدید نموده و امکانات فرسوده را تعویض نمایید .
2 . از تمیز بودن تیغه های هواکشها و همینطور همت مطلوب آن‌ها اطمینان حاصل نمائید .
3 . در موارد نشت آب از سیستمهای تبخیری هم قضیه فوق دیده خواهد شد ، بدین ترتیب سیستم خنک کننده را به حیث عدم وجود نشتی نظارت نمایئد .
4 . وجود مسافت های غیر مناسب بین سلول های پدهای خنک کننده هم از گزاره فاکتورهایی می باشد که قادر است به کاهش فشار استاتیک سبب ساز شود که باید مد نظر قرار گیرد .

بالا یا پائین رفتن بیش از اندازه درجه حرارت سالن ( بیش از 5 جایگاه فارنهایت ) : 1 . در هنگام پیدایش چنین رخداد ایی ، پیشنهاد می گردد که سلول های پدها را بخوبی بازرسی نمائید .
2 . وقوع افتاد این زمینه میتواند پیامد عدم ورود هوای مطلوب و کافی به تالار رویش طیور شما باشد ، از اینرو میزان هوای ورودی و خروجی تالار را حساب و کتاب نموده و از کافی بودن آن اطمینان حاصل نمایید .
3 . همچنین در برخی موردها مشاهده شده می باشد که پدهای خنک کننده بازدارنده از ورود هوای مطلوب به سالن رشد می‌گردد .
4 . از سوی دیگر باید میزان آب مصرفی در پدها را نیز مدنظر قرار اعطا کرد . از اینرو می بایست از رسیدن آب کافی به این امکانات ، اطمینان کامل را کسب کنید .

ارتقا بوی نامطبوع تالار : 1 . زیر چنین شرایطی ، به لحاظ می‌رسد که تهویه سالن شما نامناسب و ناکافی هست . به این ترتیب نخستین پیشنهاد آن هست که از تهویه کافی و مناسب در تالار خود اطمینان حاصل نمایید .
2 . همچنین ، در سیستم آب رسانی نقاطی از تالار ممکن میباشد نشتی وجود داشته باشد . بطور معمول ، وجود چنین نشتی هایی سبب ارتقا رطوبت بستر در نواحی فوق گردیده و بدنبال آن سبب ارتقا بوی نامطبوع در سالن شود .
3 . از سوی دیگر ، در صورتی که از سیستمهای مه پاش استعمال می فرمایید ، تعادل رطوبت در سالن را مراقبت نمایید . بطور معمول ، تولیدکنندگان ، به مقدار رطوبت تالار توجه چندانی ندارند . اعتنا فرمایید که به کارگیری بیش از حد از سیستمهای مه پاش علاوه بر افزایش بی راه و روش رطوبت تالار ، منجر به افزایش رطوبت بستر شده و بوی نامطبوع تالار فزونی می یابد .

ارتقاء حرارت در سالن : 1 . در این موقعیت ، در آغاز ، سعی مناسب هواکش ها را چک نموده و از کافی بودن تعداد هواکش ها اطمینان کافی را به کار آورید .
2 . همچنین ، از عدم عده شدن جرم بر روی تسمه های هواکش ها اطمینان یابید .
3 . کثیف بودن هواکشها و تجهیزات متعلق به آنها از جمله عواملی میباشند که می توانند منجر به پیدایش پدیده فوق شوند که بایستی مد نظر قرار گیرند .
4 . رطوبت پدهای خنک کننده هم باید چک شود . این پدها بایستی به خواسته ایجاد سرمای مطلوب ، رطوبت کافی داشته باشند .
5 . در صورتی که سلول های پدها نشتی داشته باشند نیز با این رویداد مواجه خواهید شد . به این ترتیب ، مسئله فوق را نیز مد حیث قرار دهید .
6 . بطور کلی ، پیشنهاد می‌شود که از ورود هوای کافی به تالار اطمینان حاصل نمایید .

ناچیز بودن سرعت هوا در تالار رشد : 1 . از تلاش مناسب تسمه های هواکش ها اطمینان یابید .
2 . آلوده بودن هواکش ها و امکانات وابسته آن ها نیز قادر است سبب به پیدایش این اتفاق شود .
3 . از سوی دیگر ، وجود نقص‌ در ورودی یا این که خروجی هوا نیز میتواند به قلیل شدن سرعت هوای تالار منتج گردد .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۸:۰۵ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

سندرم سوء جذب در جوجه های گوشتی

 سندرم سوء جذب یک بیماری عفونی است که دستگاه گوارش جوجه های گوشتی برنا و پرسرعت الرشد و همچنین گله های مامان را ذیل تأثیر قرار می دهد . طیوران تخم گذار نسبت به این بیماری حساس ترند، البته این بیماری در این نوع ار طیوران چهره نمی دهد و آنان فقط نوعی ناقل و میزبان واسط این بیماری محسوب می شوند .

ماشین جوجه کشی
نماد های کلینیکی سندرم MAS : گله های درگیر با بیماری، معمولاً آرم های تیپیک این سندرم را نشان می دهند به طوری که معمولاً در روز دهم یا این که حتی در سنین کمتر، تأخیر شدید رشد طیوران مشاهده می شود و بسته به عکس العمل طیوران به بیماری، وزن و مقدار پرورش آن‌ها گوناگون بوده و گله دوچندان غیر یکنواخت خواهد بود . در شرای در داخل گله حذف طیوران ضعیف انجام نگیرد، جوجه های با وزن زیاد پایین و کوچک (سندرم توقف رویش = کوتولگی ) در کنار پرندگان نرمال، حتی تا هفته های پنجم و ششم عصر پرورشی، در درون گله باقی می مثل . پرندگان مزبور ممکن است ۱۵۰-۱۲۰ گرم وزن داشته باشند و در راستی میزان رویش آن ها پس از تفریخ از تخم بسیار ناچیز بوده میباشد . در این پرندگان پرورش پرها به تأخیر افتاده و لبریز های رخته گردیده ناحیه سر، جایگزین نمی شوند و در سود رنگ قسمت سر زرد باقی می ماند . در این پرنده ها رشد پرهای پروازی نامنظم بوده، به طوری که بعضا پرها رویش قلیل و برخی پرورش زیاد دارند، در فیض ظاهر پرنده بصورت هلیکوپتر یا این که چتر خواهد بود . با وجود این‌که رشد پرنده متوقف می شود اما رشد ناحیه انتهایی نوک کماکان ادامه داشته و ظاهر پرنده به فیس with-like در می آید .مدفوع پرندگان به صورت مایع مخاطی و دربردارنده ذرات هضم نشده طعام بویژه ذرت می باشد . زمانی طعام دربردارنده ذرت رنگ زرد یا این که پیگمان های زرد رنگ رنگ باشد، مدفوع به صورت مخاط نارنجی رنگی که با مایع بی رنگ مخلوط شده، ظواهر می شود . وجود رسوبات کوچک و تعالی در مدفوع به رنگ رنگ زرد و به صورت جزیره های کوچک بر روی بستر، در تشخیص این بیماری یاری می کند .در اثر عدم جذب این پیگمان های غیر مغذی (کارتنوئید ها) همیشه ساق پا و لاشه پرندگان، رنگ پریده می باشد (سندرم Pale-bird) . برخی از طیوران به علت عدم مصرف ویتامین E ، در گیر بیماری آنسفالومالاسیا می شوند . در سندرم MAS در اثر ترد و شکننده شدن استخوان ها در ارتفاع زمان رویش پرنده ها در گیر ضعف پا و معضلات حرکتی می شوند و در حین فعالیت آوری جنازه ها در کشتار گاه، شکاف هایی در حوزه‌ انتهای استخوان ران مشاهده می شود . به علت خون‌ریزی شدید، معمولاً جنازه های طیوران حذف می شوند . ناهنجاری های استخوانی دربرگیرنده ریکتز (بافت استخوانی به اندازه کافی جان دار میباشد اما، کار کلسیفاید یا این که آهکی شدن بصورت کافی چهره نمی پذیرد) و استئوپروزیس (عمل کلسیفاید انجام می شود البته اندازه بافت استخوانی ناچیز می باشد)می باشد . پس از حدود ۳ هفته پرنده ها همانند یک گله سالم، استارت به رویش می نمایند . اما این ارتقا رشد، فقدان های پیشین را نمی تواند جبران نماید و انتهای زمان پرورشی وزن ذیل پرندگان، غیر یکنواختی گله، ضریب تبدیل غذایی بالا و متعاقب آن کاهش فیض اقتصادی رخ می دهد .
نشانه
های کالبد شکافی : رنگ پریدگی و تورم شدید روده ها در اثر تجمع مخاط آبکی و غذای هضم نشده، دیده می شود و جنازه پرندگان زرد رنگ رنگ می باشد و قسمت اعظم بافت ناحیه انتهایی استخوان درشت نی غیر کلسیفاید می باشد .معمولاً میزان غده تیموس خیلی کوچک گردیده و تخلیه شدید لمفوسیت ها در آن مشاهده می شود . سرم و پلاسمای این پرنده ها کمرنگ خیس از وضعیت ارگانیک می‌باشد . تورم پیش معده در بعضا موارد مشاهده می شود .نقص‌ در سعی روده ها که در سن ۷ تا ۱۰ روزگی چهره می دهد در اثر ارزیابی غدد لیبرکون ( این غدد آنزیم های موضوع نیاز جهت هضم غذا را تولید می نمایند ) می باشد . در آنالیز های میکروسکوپی بافت روده، هیچ تغییری مشاهده نمی شود و روده ها سالم به لحاظ می برسد . در اثر مشکل کار هضم در روده در راستی سوء هضم ایجاد می شود . در بعضا موردها در اثر بیماری MAS آتروفی پانکراس چهره می دهد به طوری که سلول های پانکراس به بافت همبند تبدیل می شوند (فیبروز) همینطور مجرای پانکراس مسدود می شود . در اثر انسداد، آتروفی و فیبروزه شدن پانکراس، ایجاد آنزیم های لازم جهت هضم مواد غذایی بوسیله پانکراس و ترشح آنان به مجرای روده متوقف می شود .
سوء
جذب : مشکل در سعی روده باعث به عدم جذب چربی ها و ویتامین محلول در چربی A ، D و E و کارتنوئید های می گردد و پس از ۲ تا ۳ هفته غلظت این مواد در خون و کبد دوچندان کم می شود . کار آنزیم آلکالین فسفات (ALP) در خون ارتقاء می یابد . همینطور مصرف انرژی طعام در پرندگان سرگرم با MAS در مقایسه با طیوران سلامت به طور قابل ملاحظه ای تحت می باشد . ولی هیچ اختلالی در جذب مواد معدنی صورت نمی دهد .
عوامل
بیماری و سرعت شیوع بیماری : برهان (یا عوامل) بیماری معمولاً از شیوه مدفوع حیوان آلوده و کثیف به محیط دفع می شود و سایر پرندگان با میل کردن این مدفوع به این بیماری دچار می شوند، لذا بیماری سریعاً در داخل گله به طور افقی انتشار می یابد . تحقیقات نشان می دهد که در سن ۱ تا ۲ روزگی با برهان بیماری آلوده شده اند به طور کامل به MAS در گیر می شوند، این فرمان نشان می دهد که انتقال عمودی بیماری از گله مامان به جوجه های گوشتی نیز امکانپذیر میباشد . البته یک دلیل علمی برای ثابت این امر وجود ندارد و وقوع آن عمده تصادفی بوده است . چک های تجربی نشان می دهد که جوجه های گوشتی ایجاد شده از گله های مادر برنا (کمتر از ۳۰ هفتگی) در مقایسه با گله های مسن (بالاتر از ۳۰ هفتگی) نسبت به MAS حیاتی ترند .عامل بیماری از طریق مدفوع در محیط پخش شده و از طریق هوا انتشار می یابد . تا به حالا در کل عالم هیچ ویروس یا این که باکتری که مسبب این بیماری باشد، شناسایی نشده است و در حقیقت برهان بیماری ناشناخته است، اما در اکثر زمان ها پژوهش ها رئوویروس و آدنوویروس ها به عنوان عامل ها محرک این بیماری شناخته گردیده اند . به طوری که حتی واکسیناسیون گله های مامان با واکسن های کشته رئوویروس، جهت در اختیار گرفتن بیماری سفارش گردیده می باشد .
در دست گرفتن
بیماری انجام واکسیناسیون بر برعلیه این بیماری ممکن نمی‌باشد البته با پاک سازی و ضدعفونی بدون نقص سالن های پرورشی می توانایی شدت بیماری را در گله کاهش داد . محدودیت غذایی و استعمال از جیره غذایی با انرژی پایین در هفته اولیه عصر پرورشی که احتمال وقوع بیماری دوچندان بالاست، در پیشگیری از MAS سفارش می شود . چربی هایی که کیفیت پایینی دارا‌هستند موجب افزایش احتمال ابتلا به MAS می شوند، لذا باید از چربی هایی با کیفیت خوب در جیره غذایی استعمال نمود . همچنین به خواسته پیشگیری از MAS بایستی انرژی جیره را به جای چربی از کربوهیدرات ها (غلات) تأمین نمود . توصیه می شود در فارم هایی که این بیماری شایع باشد، جوجه های گوشتی ساخت شده از گله های مادر با سن کمتر از ۳۰ هفتگی ، رویش داده نشود .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۶:۵۰ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

احتیاجات غذائی طیور تخمگذار

املاح مایحتاج برای مرغ‌های تخمی 
کلسیم و فسفر: کلسیم مورد نیاز مرغ‌های تخمی زیاد بسیار می باشد چون مقادیر زیادی از آن بایستی صرف ساختن پوسته تخم‌مرغ گردد . همچنین کلسیم در خاصیت جوجه درآوری تخم‌مرغ تأثیر فراوانی دارد . در زمینه میزان فسفر مطالعات فراوانی نشده ولی نشان داده شده می‌باشد که استفاده اندازه دوچندان فسفر در فرمول غذائی سبب افزایش استفاده از کلسیم در مرغ‌ها می‌شود . از این‌رو در فرمول غذائی طیور باید مقدار کلسیم و فسفر با هم مورد در دست گرفتن قرار گیرند .

ماشین جوجه کشی
یک مرغ معمولی که در حدود ۲۰۰ تخم‌مرغ سالیانه می‌گذارد ۴۰۰ گرم کلسیم مجموعاً برای ساختن آنان به‌کار می‌برد این میزان در حدود ۱۳-۱۵ برابر عمده از میزان کلسیمی میباشد که در درون تن وی وجود دارد . اگر جیره غذائی دارای فقدان کلسیم باشد مرغ فقط می‌تواند برای ۳-۵ تخم‌مرغ از کلسیم تن خود را صرف نماید بعد از آن تخمگذاری پائین می‌آید و حتی قطع می‌گردد . از این‌رو وجود اندازه حتمی کلسیم در جیره غذائی ضرورت اساسی داراست .
آزمایشات
متعدد نشان داده میباشد که میزان مناسب کلسیم در جیره غذائی بستگی به کارداران زیر دارد: ۱ . تعداد تخم‌مرغی که توسط مرغ گذاشته می‌شود .
۲ . مقدار غذائی که خورده می‌شود .
۳ . فسفر موجود در جیره غذائی .
برای تأمین کلسیم معمولاً مواد حاوی کلسیم را به فرمول غذائی اضافی می‌کنند و مقداری از آن را به‌صورت سنگ‌ریزه یا صدف و سنگ‌های آهکی به‌طور آزاد در اختیار مرغ‌ها می‌گذارند .
در‌صورتی‌که فرمول غذائی دارای مقدار کافی فسفر نیست در چنین مواقعی بایستی از پودر استخوان و دی‌فلورینات فسفات (Defluorinate Phosphat) و مواد دیگر حاوی فسفر نظیر دی‌کلسیم و منوکلسیم فسفات استعمال نمود و فقدان آن را تأمین کرد .
-
سدیم و کلر: مقدار نمک طعام برای مرغ‌های تخمی شبیه مقداری میباشد که برای جوجه‌ها در نظر گرفته می‌شود . معمولاً مناسب‌ترین درصد نمک طعام برای مرغ‌های تخمی در میان ۲۵/۰-۴/۰ یا حد متوسط ۰/۳ درصد می‌باشد .
-
منگنز: مقدار احتیاج مرغان تخمگذار به منگنز ۱۵ میلی‌گرم در هر پوند یا این که ۳۳ قسمت در هر میلیون است . ولی مطالعات نو نشان داده است در فرمول‌هائی که انرژی آن‌ها زیاد می باشد مقدار ۱۵ قسمت در هر میلیون کافی می‌باشد .
-
املاح دیگر: وجود ۱-۵ قسمت ید در هر میلیون قسمت جیره غذائی کافی است . ارتقا آهن و مس و پتاسیم به جیره غذائی ضروری می باشد معمولاً برای تأمین املاح غیرضروری طیور از بیشتر نمودن مکمل‌های تجارتی با فرمول خاصی که در بازار وجود داراست به کار گیری می‌شود .
اسیدهای
آمینه‌ میزان
اسیدآمینه‌های ضروری برای مرغ‌های تخمگذار میزان کلی پروتئین در جیره غذائی طیور کلیدی نیست بلکه اندازه اسیدآمینه ضروری جیره غذائی نیز غایت اهمیت را داراست . در حالت آب و هوائی معتدل برای یک مرغ تخمی که تولید میانگین داراست . در مبنا ۱۰۰ گرم غذای موضوع احتیاج نژاد لکهورن سپید مقدار اسیدآمینه ضروری جیره غذائی نباید از درصد پایین کمتر باشد .
جدول
میزان اسیدآمینه ضروری جیره غذائی مرغ‌های تخمگذار مدل
اسیدآمینه درصد کل طعام ایزولوسین
۰/۵۸ آرژنین
۰/۵ لوسین
۰/۴۶ لیزین
۰/۵۲ ترونین
۰/۳۵ متی‌یونین
۰/۳ والین
۰/۵۶ سیستین
۰/۱۹ هیستیدین
۰/۱۶ تریپتوفان
۰/۱۸ تیروزین
۰/۳۶ گلیسین
----- جدول فوق به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا توأم کردن پروتئین‌های گیاهی نظیر سوژا و دانه‌های روغنی و پروتئین‌های حیوانی نظیر پودر ماهی و گوشت و شیر در جیره غذائی طیور سبب ساز ازدیاد تخمگذاری می‌شود . زیرا با توأم کردن این مواد می‌توان مقدار کافی اسیدآمینه ضروری را در جیره غذائی تأمین نمود . هر چند دانه‌ها نیز دارای اندازه کمی از اسید آمینه‌های فوق می‌باشند مع‌هذا به تنهائی کفاف احتیاجات ضروری مرغ را نمی‌کند . از این‌رو استفاده از منابع متفاوت حیوانی و گیاهی برای تأمین پروتئین کافی و تعادل اسیدآمینه‌ها در فرمول غذائی طیور ضرورت دارد .
اندازه اسیدآمینه ضروری زمینه احتیاج طیور بسته به موقعیت آب و هوا و همینطور درصد تخمگذاری تغییر و تحول می‌کند از این‌رو با اعتنا به این دو قضیه طبق مطالعاتی که اخیراً در راس بررسی‌های تغذیه طیور در کالیفرنیا انجام گرفته می‌باشد مقدار اسیدآمینه جیره غذائی را می‌توان نسبت به اندازه درصد تخمگذاری و همچنین آب و هوا به ترتیب جدول تحت تغییر و تحول بخشید .
از
لحاظ تغییراتی که در خوراک بسته به فصل داده می‌شد میزان انرژی متابولیزم (کیلوکالری در پوند غذا) با درصدهای اسیدآمینه ذکر گردیده به قرار ذیل می‌باشد: - وقتی که ۹۰ درصد تخمگذاری انجام می‌گیرد، در زمستان ۱۳۴۰ و در تابستان ۱۲۱۰ کیلوکالری .
- وقتی که ۸۰ درصد تخمگذاری انجام می‌گیرد، در فصل زمستان ۱۳۲۰ و در فصل‌تابستان ۱۱۹۰ کیلوکالری .
- وقتی که ۷۰ درصد تخمگذاری انجام می‌گیرد، در زمستان ۱۳۰۰ و در فصل‌تابستان ۱۱۷۰ کیلوکالری .
جدول
درصد اسیدآمینه قابل هضم موضوع احتیاج نسبت به درصد تخمگذاری در فصول مختلف
جور
اسیدآمینه ۹۰ ۸۰ ۷۰ آرژنین
۰/۵۹ ۰/۵۳ ۰/۴۷ لیزین
۰/۴۸ ۰/۴۳ ۰/۳۸ تریپتوفان
۰/۱۲ ۰/۱۱ ۰/۱۰ متیونین
۰/۳۰ ۰/۲۷ ۰/۲۴ سیستین
۰/۲۰ ۰/۱۸ ۰/۱۶ ترئونین
۰/۴۲ ۰/۳۸ ۰/۳۴ لوسین
۰/۷۶ ۰/۶۸ ۰/۶ ایزولوسین
۰/۵۴ ۰/۴۸ ۰/۴۲ والین
۰/۵۶ ۰/۵۰ ۰/۴۴ هیستیدین
۰/۱۶ ۰/۱۴ ۰/۱۲ پروتئین

میزان
پروتئین برای مرغ‌های تخمی

جدول مقادیر پروتئین قضیه احتیاج مرغ تخمی ◊ جدول مقدار احتیاجات پروتئینی مرغ‌های تخمی بسته به اندازه تخمگذاری طبق مطالعات C .F .Peterson
◊ جدول مقدار تقریبی پروتئین مورد احتیاج روزمره مرغ‌های تخمی طبق مطالعات F .W .Hill
در دیویس کالیفرنیا مرغ‌ها معمولاً دارای ظرفیت محدودی برای ذخیره کردن پروتئین در بدن هستند . از این‌رو جیره غذائی آنها می بایست از نظر پروتئین غنی و کافی باشد .
به‌طور کلی در موقع گزینش درصد پروتئین برای مرغ‌های تخمی می بایست دست اندرکاران ذیل را درنظر گرفت: ۱ . جایگاه حرارت محیطی .
۲ . چگونگی حالت سلامتی مرغان .
۳ . میزان مصرف طعام .
۴ . منابع پروتئین جیره غذائی .
۵ . انرژی جیره غذائی .
۶ . سن مرغ .
۷ . مقدار درصد تخمگذاری .
جایگاه حرارت محفظه در میزان پروتئین غذای طیور تخمی تأثیر داراست . هرچه حرارت محیطی بالا می‌رود و یا انرژی جیره غذائی بیشتر گردد . مصرف غذا کاهش می‌یابد علت این میباشد که از لحاظ فیزیولوژیکی مرغ تا زمانی که احتیاجات وی از نظر انرژی تأمین نشده از خوردن طعام دست نمی‌کشد . لذا در حالتی که هوا گرم باشد زیرا اندازه انرژی موضوع احتیاج حیوان قلیل میباشد لذا مرغ غذای کمتری می‌خورد چون در اندازه غذای خورد گردیده مقدار کافی پروتئین و سایر مواد غذائی جان دار نمی باشد لذا احتیاجات مرغ کاملاً تأمین نشده و میزان مال کاهش می‌یابد . از این‌رو در هوای گرم می بایست میزان پروتئین را ارتقاء اعطا کرد .
طبق مطالعات انجام گردیده در آب و هوای معمولی در میان مصرف غذای روزمره ۱۰۰ مرغ در فصل فصل‌تابستان و فصل زمستان اختلافاتی در حدود ۸۲/۲ کیلوگرم وجود داراست . در محیط‌هائی که حدود حرارت در تابستان و زمستان فراوان میباشد این اختلاف از این اندازه نیز بخش اعظم می باشد .
در صورتی‌که به میزان پروتئین دریافتی حیوان در فصول مختلف اعتنا گردد دیده می‌شود که در رخ به کار گیری از جیره‌ها با ۱۶ درصد پروتئین میزان پروتئین دریافتی هر مرغ در فصل فصل‌زمستان ۲/۱۸ گرم در فصل فصل تابستان ۵/۱۵ گرم در روز بوده است . این شواهد لزوم دقت به تراکم مواد غذائی جیره و رابطه آن را با میزان مصرف غذای طیور شفاف می‌سازد .
حالت سلامتی مرغ‌های تخمی نیز در چگونگی جذب مواد غذائی و بالاخره در اندازه محصول مؤثر میباشد زیرا در صورتی‌که حیوان دچار ناراحتی خفیف یا شدید باشد . زیرا دستگاه گوارش اعمال خویش را به نحو احسن نمی‌تواند انجام دهد . از این‌رو از غذای خورده گردیده مقدار کمتری جذب شده در سود حیوان حتی از جیره متعادل هم نمی‌تواند به‌خوبی استعمال کند و میزان حتمی پروتئین را اخذ دارد . بیماری کوکسیدیوز را می‌توان به‌عنوان شاهد تعیین کرد . در این بیماری به علت مصدوم بودن جدار روده‌ها عمل جذب به‌خوبی انجام نمی‌گیرد . در فیض مواد غذائی به‌خوبی جذب نمی‌شود و مقدار ایجاد کاهش می‌یابد از این‌رو چنین مواقعی بایستی علاوه بر معالجه بیماری جیره غذائی را هم از نظر مواد غذائی و پروتئین غنی‌تر سازیم .
اندازه غذا از لحاظ اندازه درصد پروتئین جیره غذائی طیور در خور اهمیت میباشد مثلاً در صورتیکه یک مرغ روزمره ۱۰۰ گرم غذا بخورد و روزمره ۱۷ گرم پروتئین احتیاج داشته باشد بایستی میزان درصد پروتئین جیره ۱۷ درصد باشد . ولی در حالتی که حیوان مثلاً روزمره ۹۰ گرم غذا بخورد اتیاجات او از حیث پروتئین و اسید آمینه تأمین نخواهد شد . به عکس درصورتی که اندازه انرژی جیره به میزانی باشد که حیوان روزمره ۱۱۰ گرم طعام بخورد حیوان مقداری اضافی بر احتیاج خویش پروتئین دریافت داشته می باشد .
منابع پروتئین جیره غذائی نیز از حیث تعیین فرمول غذائی زیاد حیاتی می باشد . گزینش پروتئین باید از حیث اندازه اسید آمینه‌های ضروری آن انجام گیرد . زیرا بعضی از مواد غذائی که از حیث شیمیائی مقدار درصد پروتئین آن بالا هست در‌صورتی‌که به جیره غذائی اضافه شوند حیوان حاذق نمی‌باشد که حداکثر به کار گیری از اسیدآمینه‌های ماده مزبور ببرد . به‌عنوان نمونه می‌توان پودر پر، پودر خون و پودر مو را نام پیروزی . در صورت به کارگیری از این مواد واجب هست با اضافه نمودن اسید آمینه‌های مصنوعی جیره غذائی را متعادل تولید . از لحاظ سن هرچه مرغ مسن‌تر می‌شود احتیاج به اندازه کمتری پروتئین دارد .
در موضوع اثر انرژی ذخیره غذائی آزمایشاتی در دانش گاه کرنل آمریکا انجام شده میباشد نتایج حاصله نشان داده است که وقتی انرژی جیره بالا می‌رود به همان نسبت اندازه مصرف خوراک تقلیل می‌یابد . براین اساس می بایست به اندازه انرژی خوراک و نسبت آن به پروتئین اعتنا زیادی مبذول داشت . در ضمن می بایست توجه کرد که اندازه انرژی طعام با حرارت محیطی باید تغییر و تحول نماید از این‌رو هنگام تنظیم جیره بایستی به این مورد دقت داشت .
علاوه بر دست اندرکاران ذکر شده مهم ترین عاملی که از حیث مقدار و میزان پروتئین در جیره غذائی طیور بایستی مسئله توجه و اعتنا قرار گیرد اندازه درصد تخمگذاری میباشد .
طبق آزمایشات انجام گردیده در یک تخم‌مرغ معمولی به وزن ۷/۵۶ گرم کمی اکثر از ۷ گرم پروتئین وجود داراست . همین تحقیقات نشان داده میباشد که برای ساخت این تخم‌مرغ احتیاج به ۵/۱۰-۵/۱۲ گرم پروتئین قابل جذب هست از این‌رو در فرمول غذائی می بایست ۵/۱۲-۱۵ گرم مواد پروتئینی با کیفیت خوب وجود داشته باشد . مرغ‌ها معمولاً دارای ظرفیت محدودی برای ذخیره پروتئین‌ها هستند از این‌رو فرمول غذائی آن ها بایستی از نظر پروتئینی غنی و کافی باشد .
طبق مطالعاتی که در آمریکا صورت گرفته هست یک مرغ جوان تخمگذار از نژاد لکهورن که سالیانه ۲۰۰ تخم می‌گذارد دست‌کم به ۹۲ گرم غذای روزانه احتیاج داراست . در نژاد رودآیلندرد این میزان به ۱۱۰ گرم می‌رسد . برحسب اندازه غذائی که نژاد لکهورن سپید می‌خورد مقدار پروتئین روزانه فرمول غذائی بایستی ۵/۱۳-۱۶ درصد با کیفیت مرغوب باشد . در نژاد رودآیلندرد که تخم کمتری می‌گذارد این مقدار ۵/۱۲-۵/۱۳ درصد می‌رسد .
مطالعات انجام شده نشان داده هست یک مرغ با جیره‌ای حاوی ۱۲-۱۳ درصد پروتئین ممکن می‌باشد تعدادی تخم‌مرغ ساخت نماید ولی به‌طور کلی در شرای اندازه پروتئین به ۱۴-۱۵ درصد رسانده شود مناسب‌تر میباشد به‌طورکلی مقدار بخش اعظم از ۱۵ درصد در نژادهای تخمی سبک وزن به کار می‌رود .
از نظر عملی معمولاً برای مرغ‌های تخمی بایستی جیره‌هائی به عمل موفقیت که دارای ۱۵ درصد پروتئین با کیفیت مناسب باشد . این در صورتی است که تمام غذا به‌صورت آردی مصرف گردد . چنانچه آرد و دانه توأماً داده شود بایستی پروتئین خوراک آردی به ۲۰-۳۰ درصد برسد .
طبق مطالعاتی که C .F .Petersen در ایالات متحده انجام داده میباشد مقدار پروتئین جیره غذائی را می‌توان بسته به میزان درصد تخمگذاری مشخص و معلوم کرد . جدول تحت نتایج این پژوهش ها را نشان می‌دهد .
مقدار احتیاجات پروتئینی مرغ‌های تخمی بسته به مقدار تخمگذاری طبق مطالعات C .F .Peterson

میزان
فرآورده سن تقریبی پروتئین موضوع احتیاج روزمره مرغ سطح
۱ در حداکثر ساخت (۸۰-۹۰) درصد ۲۲-۴۰ هفتگی ۱۸ گرم مرحله
۲ در حد میانگین (۶۵-۷۰) درصد ۴۰-۶۰ گرم ۱۶ گرم تراز
۳ در حداقل ایجاد (۶۵ درصد و کمتر) ۶۰-۸۰ درصد ۱۵ گرم
طبق مطالعات F .W .Hill در دانشکده دیویس کالیفرنیا ایالات متحده اندازه تقریبی پروتئین مورد احتیاج روزمره مرغ‌های تخمی باتوجه به ازدیاد وزن روزانه طبق جدول ذیل می‌باشد .
اندازه تقریبی پروتئین مسئله احتیاج روزانه مرغ‌های تخمی طبق مطالعات F .W .Hill
در دیویس کالیفرنیا
اندازه
فرآورده تخم‌مرغ ازدیاد وزن پروتئین زمینه احتیاج ۹۰
۲ ۲۰ گرم ۸۰
۲ ۱۸ گرم ۷۰
۱ ۱۵/۵ گرم ۶۰
۰ ۱۳ گرم ۵۰
۰ ۱۱ گرم -
۰ ۳/۵ گرم
مطالعات بیولوژیکی که انجام شده میباشد نشان داده هست که ۲۰ گرم پروتئینی که روزانه بوسیله مرغ تخمی خورده می‌شود به مصارف تحت می‌رسد .
احتیاجات غذائی طیور تخمگذار از لحاظ کمیت مشابه احتیاجات غذائی جوجه‌ها است ولی از لحاظ میزان و کمیت با آن متفاوت هست . این تغییر و تحول کمیتی به‌خصوص در مرغ‌هائی که تخم آنان برای جوجه‌کشی به‌کار می‌رود بایستی موضوع بیشتری قرار گیرد . زیرا در غیراین صورت مقدار باروری و جوجه درآوری کاهش می‌یابد .
میزان
موادی که موضوع احتیاج هست به قرار تحت می‌باشد: - مقدار پروتئین مورد نیاز .
- میزان اسیدآمینه‌های ضروری .
- املاح ما یحتاج .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۵:۳۸ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

انتخاب پرنده ها نر در تلقیح تصنعی بوقلمون

 بوقلمون نر و ماده .از سال 1863 هنگامی که ابراهام لینکلن برای او‌لین بار آخرین پنج روز شنبه نوامبر را بصورت قانونی به عنوان روز شکر گزاری اعلام کرد نام این پای کوبی مدام مترادف و هم معنی با بوقلمون بوده میباشد . در سالهای اخیر علاوه بر بوقلمون، موارد دیگری هم به این جشن و پای کوبی بیشتر گردیده است، مانند: جمع شدن خاندان به دور هم، مسافرت، بازیهای فوتبال و ولی پس مانده های غذا، اما با این که در طول این سالها تغییرات در منوی این جشن تقریبا ناچیز بوده است، چه‌طور موضوع دارای اهمیت (بوقلمون) بطور چشمگیری تغییر و تحول کرده هست .

ماشین جوجه کشی
در پیشین مهاجرین برای شکار کردن بوقلمون ها ناچار به کمین کردن در محل گذر حیوانات وحشی بودند البته امروزه با بکار گیری فناوری های نوین، محصول ها بوقلمون بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته میباشد به دسته ای که رویش دهندگان بوقلمون بتوانند حدود 7/4 میلیارد پوند بوقلمون، یعنی حدود 18 پوند برای مصرف سالیانه هر نفر از مصرف کنندگان آمریکایی، تولید نمایند .
در هم اکنون حاضر یکی از مراکزی که پژوهش ها بسیاری را در خصوص بوقلمون های صنعتی انجام می دهد، مرکز تحقیقاتی در Beltsvile مریلند می باشد که بخش اعظم کار محققین این راس بر بهبود تولید ها بوقلمون تمرکز داراست .
در راءس تحقیقاتی ARS در Beltsvile مریلند (محل ولادت بوقلمون های تاریخی سپید کوچک Beltsvile ) محققین در حالا یافتن راه کارهائی جهت کمک به تولیدکنندگان برای رویاروئی با چالشهای پرورشی و پشت رمز گذاردن آنها می باشند . تحقیقات این مرکز بخش اعظم بر روی راه های افزایش تولید و کاهش مشکل‌ها پیش روی پرورش دهندگان تجاری بوقلمون مانند: مشکل‌ها مربوط به باروری و تولید تخم متمرکز هست .
امروزه یک عدد از مشکلات دارای اهمیت صنعت رویش بوقلمون در دستور جفتگیری این پرنده ها است . بوقلمون های امروزی شباهت چندانی به اجداد نخستین خویش و یا این که حتی بوقلمون های زمان نزاع جهانی دوم ندارند .با پیشرفت در علم ژنتیک و انجام اصلاحات ژنتیکی بر روی بوقلمون های صنعتی، امروزه جنس نر این پرنده در بازه بلوغ حدود 85 پوند وزن پیدا می نماید در حالیکه محصول ماده آن در سن آمادگی برای تخمگذاری صرفا در حدود 20 پوند وزن دارااست و این تفاوت فاحش در میزان و وزن تن جفتگیری طبیعی را ایراد می سازد .
عدم تعادل در وزن دو فرآورده و وجود سینه پهن موجب اقتدار باروری ناچیز در بوقلمونها و پیدایش خسارت به مزارع گردیده میباشد که همین فرمان سبب ساز سرعت یافتن تحقیقات جهت کامل شدن روشهای انجام کار لقاح تصنعی در صنعت پرورش بوقلمون های تجاری شد .
مدیر فنی هچری تارهیل در رفورد کارولینای شمالی می گوید: ما به طور معمول در هر دوره حدود 80000 تا 100000 بوقلمون ماده داریم که بصورت تصنعی و مصنوعی تلقیح گردیده اند و جهت تامین اسپرم مورد نیاز از هزاران بوقلمون نر برای این مراد به کار گیری می کنیم . همینطور در تمامی حالا ما از آزمایشات معدودی جهت تعیین معمولی و یا غیر معمولی بودن جنین به کار گیری می کنیم ولی بایستی اذعان داشت که این امر زیاد طاقت فرسا می باشد .
ترقی
علمی صنعت پرورش بوقلمون در 6 دهه گذشته محلولهای نو مراقبت اسپرم، به مزرعه داران این امکان را می دهد که اسپرمهای گرفته شده را تا 24 ساعت پس از اسپرم گیری مراقبت کنند سوای آنکه به امکان باروری آن‌ها آسیبی وارد شود .در دهه 1930 ویلیام بارو و جوزف کوئین رویکرد هائی را برای عده آوری اسپرم و انجام عمل تلقیح تصنعی و مصنوعی در طیور ارائه کردند که امروزه هم این روشها با اندکی تغییر‌و تحول زمینه به کارگیری قرار می گیرند .
مطمئنا تلقیح تصنعی در صنعت بوقلمون یک منش فراوان خوب برای ساخت تخمهای بارور می باشد و در محصولات تازه تقریباً همه ماده ها بصورت تصنعی و مصنوعی تلقیح می شوند به مدل ای که می توان اذعان کرد 100% از نزدیک به 300 میلیون قطعه بوقلمونی که به طور سالیانه برای مصرف داخلی ایالات متحده ایجاد می شوند حاصل تلقیح مصنوعی می باشند .
به گفته یکی از محققین، تلقیح مصنوعی در بوقلمون بطور قابل مراعات ای موثرتر از جفت گیری ارگانیک می باشد بعلاوه این‌که با لقاح تصنعی و مصنوعی نیاز به مراقبت بوقلمونهای های نر کمتری برای ساخت تخم های بارور می باشد و نسبت ضروری بوقلمون نر به ماده از 1 به 10 در خط مش جفت گیری طبیعی به حدود 1 به 30 در منش لقاح تصنعی و مصنوعی کاهش می یابد . برخلاف سیستم های ساخت مثلی بکار گرفته گردیده در دیگر حیوان‌ها (به تیتر نمونه گاوهای شیری) که تعیین گاوهای نر ممتاز و تلقیح تصنعی و مصنوعی به خوبی در انها انجام می شود، نظارت ویژگی ها بوقلمونهای نر در صنعت رویش بوقلمون صرفا به چک ظاهری از جمله:رنگ، حجم و غلظت اسپرم محدود شده است و در حالیکه بضاعت و توان گزینش دقیق پتانسیل و همت نرها می تواند تاثیرات چشمگیری در پیشرفت روشهای دارای ارتباط با تولید نسل داشته باشد اما با اینحال ارزش و پتانسیلهای روشهای تشخیص و تعیین پرنده ها نری که می توانند فرزندان بیشتری را ساخت کنند هنوز به خیر ادراک نشده می‌باشد .
البته هنوز نارسائی هائی در روشهای شناسائی و گزینش بوقلمون های نر بارور وجود داراست و تاکنون هیچ مدل رویه و آزمایشی قابل اعتمادی برای چک پر سرعت اسپرمها و میزان باروری آنان که بتوان به فیس روزمره در فارمهای تجاری موضوع استعمال قرار بخشید وجود ندارد .
ولی مبنا این آزمایشات و روشها چیز جدیدی نیست اما محققان از این نظریه های سابق برای رسیدن به شیوه های نو برای مطالعه مقدار اقتدار جنبش و جنبندگی در جمعیت اسپرم هااستفاده می کنند .
با به کارگیری از مطالعات جدید، محققان به روشهای جدیدی دست پیدا کرده اند که می تواند برای شناسائی نرهای با قدرت باروری مضاعف از بقیه نرها مورد به کارگیری قرار گیرد . در گذشته اکثریت آزمایشهای چک منی، در جداسازی نرهای بارور از غیر بارورها موثرتر بوده و کارآئی جهت جداسازی و جایگاه بندی نرهای با باروری اثر گذار و بالا نداشتند در حالیکه آزمایشات جدید در هر دو زمینه فوق کارائی داشته و به کار گیری می گردند .
آزمایشات تازه می توانند موجب بهبود روشهای موءثر در جداسازی نرهای ممتاز گله گردند که نتیجه آن بدست آوردن تخمهای بارور بخش اعظم با استفاده از نرهای کمتر می باشد که در غایت کاهش در هزینه های ایجاد را به هم پا خواهد داشت .
در صدد می باشند تا با حمایت انجمن طیور آمریکا یافته های مطالعات مذکور را به رخ آزمایشی در صنعت رویش بوقلمون اجرا کنند .
از آنجاییکه تلقیح تصنعی و مصنوعی شامل عده آوری منی از همه بوقلمونهای نر یک گله می باشد، لذا تعیین یک ویژگی جهت شناسائی راحت و سریع اسپرمهای بارور می تواند بعنوان یک اهرم جهت انجام رئیس خوبتر و آسوده تر ساخت مانند در گله های بوقلمون بکار گرفته شود .
تست تازه ارزیابی حرکت اسپرم، ارزان، علمی و پر سرعت هست و به دستکم اطلاعات یا یادگرفتن یگانه برای انجام نیاز داشته و به آسانی در فارمهای تجاری هم قابل به کارگیری هست .
کارشناس در درحال حاضر آزمایش میکروسکوپی جهت گزینش باروری تخمها .
نرهایی با خصوصیت تکان پرسرعت اسپرم این امکان را همواره مراقبت می کنند و به گفته دیگر بوقلمون نری که دارای این ویژگی است در آینده نیز آنرا نگهداری کرده و می توان از قابلیت و امکان باروری مناسب اسپرم او در آتی هم مطمئن بود .
همینطور برای اینکه کارکشته به جور بندی بوقلمونهای نر عالی و بد باشیم، علاوه بر مطالب فوق درک کردن علت وچگونگی تفاوت اسپرمهای دو دسته بوقلمون هم موضوع اهمیت می باشد . چه بسا با فهمیدن این مطلب که کدام یک از ویژگیهای فیزیولوژیکی بر روی باروری موءثر می‌باشد می بضاعت و توان قابلیت و امکان باروری اسپرمهای گرفته شده از بوقلمون های نر دسته ضعیف را بهبود بخشید .
کارشناس در درحال حاضر انجام کار کندلینگ برای انتخاب نطفه داری تخم های بوقلمون .
آزمایشات میکروسکوپی به فیزیولوژیستها اذن می دهد تا بتوانند بارور بودن یک تخم نو نهاده گردیده را تشخیص دهند . بدین روش فیزیولوژیستها می توانند هر نوع حفره ایجاد شده به وسیله اسپرم در لایه سطحی بخش احاطه کننده زرده تخم را در منطقه بالائی برگه زاینده یا این که ژرمینال دیسک مشاهده کنند .
چگونگی
حرکت اسپرمها Donough و همکاران با استفاده از کامپیوتری دارنده برنامه محاسبه و تحلیل اسپرم، در زمینه خصوصیت های تکان اسپرم اطلاعاتی را بدست آورده اند . این سیستم اندازه و سرعت حرکت اسپرم در زیر میکروسکوپ را ردگیری و ثبت می کند . در این تراز و با به کارگیری از یک دستگاه کامپیوتر برای تصویب این داده ها می بضاعت و توان صدها اسپرم حاصله از یک بوقلمون را زمینه ردگیری و چک قرار بخشید . با این منش محققین میزان جنبندگی یک‌سری صد اسپرم حاصله از بوقلمون های متفاوت را مورد تست قرار دادند و دریافتند که پارامترهای وابسته به سرعت تکان اسپرم در بوقلمونهای مربوط به گروه ممتاز (رده بندی شده به وسیله تست سرعت اسپرم) در سطح بالاتری نسبت به بوقلمون های رده بندی گردیده در تیم ضعیف داشته اند . این پارامترها راهی میباشند برای اندازه گیری سرعت و مسیر حرکت اسپرم ها علاوه بر این‌که این مطالعات جهت ترقی در دستیابی به علت تفاوت در این ویژگیها می باشد . همچنین پژوهشگران همت بر اندازه گیری اندازه تاثیر افزودنیهایی همانند کافیین بر روی حرکت اسپرم در بوقلمون دارا هستند (همانطور که در دسته های دیگر هم دیده گردیده است) و برای این مراد اسپرم های حاصل از هر دو تیم بوقلمون ممتاز و ضعیف را به چهره غیروابسته در معرض این ماده قرار دادند . بطور عموم تصور می شود اسپرم همگی بوقلمونها به تعداد یکسانی فیض می دهند .ممکن می باشد بعضا بوقلمونها ساخت نسل بکنند البته برخی خیر و خوبی . براین اساس از نظر اقتصادی گزینش این که کدام اسپرمها بارور میباشند و ساخت نسل می کنند اهمیت متعددی داراست .
در یک تحقیق مرغها را با مخلوطی از منی یک سری بوقلمون نر تلقیح کرده و آن‌گاه جهت انتخاب منشاء پدری از شیوه مثال برداری DNA به کارگیری کردند . نتایج بدست آمده زیاد تعجب برانگیز بود .Donghue اظهار می داراست که در موقع استعمال از سیمن 7 تا 10 بوقلمون نر،تنها 1 تا 2 نر در ایجاد نسل دخیل بوده اند . احتمال دارد که برهان این مورد این مطلب باشد که جنبش اسپرم روی تعداد اسپرمها جانور در لوله های ذخیره اسپرم مرغ و نهایتاً ایجاد تخم های بارور تاثیر بگذارد . در‌صورتی‌که که این فرضیه اثبات شود تست جنبش اسپرم می تواند به تیتر یک راه و روش علمی معمولی برای محاسبه نر از لحاظ باروری به کارگیری شود .
از آنجا که بطور همگانی هر مرغ را با 200-300 میلیون اسپرم در هر هفته تلقیح می شوند و اکثریت اسپرمها از یک گله می باشند لذا چنانچه یک روش عملی برای گونه بندی کردن بوقلمونهای نر عالی از بد وجود داشته باشد می توانایی مقدار دز منی موضوع نیاز را کاهش داده و نرهای کمتری را محافظت نمود، به عبارت دیگر با تعیین نرها بر شالوده حرکت اسپرم و به کار گیری از این راه در برنامه های مدیر ایجاد مثلی مزارع می توان به سادگی و با بیرون کردن نرهایی که در تولید نسل دخالتی ندارند حدود 5 میلیون دلار در سال صرفه جوئی انجام بخشید .


برچسب: ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۷:۵۵ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)